Články

zpět novějšístarší

DEN PREVENCE 2016

středa 30. 3. 2016

30. března 2016 se v areálu Do Nového konal Den prevence.

Jde o každoroční akci, jejímž cílem je pomoci předcházet patologickým jevům, zejména těm, kterými jsou studenti středních škol nejvíce ohroženi. Tradičně se zaměřujeme na prevenci užívání návykových látek, prevenci šikany, předcházení školní neúspěšnosti, ale také např. na prevenci zadlužení nebo kriminality. Tato akce se u studentů těší velké oblibě nejen proto, že je pro ně příjemným zpestřením, ale zejména proto, že je lektoři z praxe dovedou svými výborně připravenými prezentacemi zaujmout. Pro nás je zase potěšující, že se k nám lektoři opakovaně rádi vracejí.

Garantem Dne prevence je Mgr. Vladimíra Hanáková, která tuto tradici na naší škole (v areálu Do Nového) před třemi lety založila a od té doby vše každý rok organizuje. Stejně jako v minulých letech, i letos byl program zajímavý, posuďte sami: 

https://www.youtube.com/watch?v=sV5LfbFYbsk

Autorem fotografií a videa, které můžete zhlédnout v odkazu, je Ing. Petr Hrnčíř.

 

Nikotin známý i neznámý. Prevence kouření

Lektor: Mgr. Jana Nedbalová, Krajská hygienická stanice

Prezentace a beseda o tom, jak snadné je podlehnout a jak obtížné úspěšně se závislosti zbavit. Přednáška, namísto mentorování, nenásilnou formou informovala o výhodách a nevýhodách závislosti na nikotinu a přinesla řadu dalších informací o této společensky tolerované závislosti. Primárně neodrazovala od kouření, nýbrž pomocí faktů informovala o zdravotních komplikacích, sociálních dopadech a vysokém počtu předčasných úmrtí způsobených kouřením. Ve druhé části studenti rozebírali dotazník a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Celkově se přednáška studentům líbila a paní lektorka byla úžasná. Vřele doporučuji i na příští Den prevence.

Mgr. Aleš Kubelka

 

Absolvent a jeho možnosti. Situace na trhu práce doma a v zahraničí, přijímací řízení

Lektor: Mgr. Taťána Krejčíková, Úřad práce Pardubice

Paní lektorka na úvod studentům sdělila, že jako absolventi střední školy s elektrotechnickým zaměřením nebudou mít, dle jejích zkušeností, problém sehnat práci, ale spíše budou volit tu nejvýhodnější nabídku. Přednáška a beseda se studenty byla proto zaměřená prakticky na to: jak se orientovat na trhu práce, jak vyhledávat nejzajímavější nabídky a jak se připravit na přijímací řízení.

Studenti si připomenuli, jak nejlépe napsat strukturovaný životopis a motivační dopis, ale především je zajímalo, jak se připravit na úspěšný přijímací pohovor. Dozvěděli se rovněž užitečné informace o profesních testech, pracovně právních předpisech apod. Na závěr Bc. Radka Vojtíšková, EURES poradce pro Pardubický kraj, studenty seznámila s možnostmi práce v zahraničí a programem EURES, který mohou pro tyto účely využít.

Mgr. Vladimír Hůlka

 

Pět minut pro život. Prevence úrazů, základy první pomoci, práce s AED

Lektor: František Hanák, ředitel Oblastního spolku Českého červeného kříže

Lektor dokázal studentům přiblížit na konkrétních případech nebezpečné situace, které mohou potkat je samotné nebo jejich blízké, a také možné komplikace s přivoláním pomoci. Rovněž poučil studenty, jak se mohou vyvarovat nejčastějších chyb při volání na tísňovou linku. Použil několik názorných videí, fotografií a zkušeností z praktických situací. Možná nejpřínosnější částí prezentace byly základy první pomoci, včetně využití figuríny, na které si studenti prakticky vyzkoušeli masáž srdce. Studenty samozřejmě zaujaly i tři mladé a půvabné asistentky, které jsou svým věkem našim studentům blízké.

Ing. Jiří Rudolf

 

Hospodaření a dluhová past. Prevence zadluženosti

Lektor: Bc. Jana Otradovská, ředitelka Občanské poradny

Přednáška studenty seznámila se základními principy rozumného a úspěšného hospodaření v domácnosti, a to jak pro jednotlivce, tak pro rodiny. Paní lektorka se zaměřila na nebezpečí dluhové pasti, do které se dnes bohužel mnoho lidí dostává, a především na to, jak se tomuto nebezpečí vyhnout. Přednáška a následná beseda se studenty přinesla zajímavé informace na téma půjček, dluhů (vč. nebezpečí exekucí), finančních produktů apod. Pro studenty to bylo zřejmě atraktivní téma, protože měli na paní ředitelku spoustu dotazů, které jim fundovaně zodpověděla.

Miloš Stratílek

 

Beseda s Policií ČR. Právní odpovědnost a právní povědomí

Lektoři: nprap. Jana Drtinová DiS., pprap. Tomáš Palental

Hlavním tématem byla problematika právní odpovědnosti se specifickým zaměřením na diferenciaci přestupků a trestných činů vzhledem k jejich skutkové podstatě. Forma i obsah přednášky byly dobře připraveny a rovnoměrně rozděleny mezi teoretický výklad, konkrétní příklady a názorné situace z policejní praxe. Beseda s Policií ČR bývá pro naše studenty tradičně zajímavá i proto, že nezanedbatelný počet z nich nachází uplatnění u policie.

Mgr. Česlav Kverek, Mgr. Ladislav Chudoba

 

Život za mřížemi. Prevence kriminality

Lektor: Mgr. Tomáš Kubín

Velmi dobře strukturovaná a přehledná přednáška, jejíž součástí byly i příklady z praxe, neboť pan magistr prošel prakticky všemi funkcemi ve vězeňské službě. Od řadového dozorce přes ředitele věznice získal funkci na generálním ředitelství Vězeňské služby v Praze, kde pracuje dodnes. Seznámil nás s úkolem vězeňské služby - nejen střežit, ale i pracovat s odsouzenými, rozdílem mezi obviněným a odsouzeným, vyšetřovací vazbou a vazbou atd. Vysvětlil různé kategorie trestů z hlediska jejich dopadu na vězně, přiblížil denní program vězňů, problém práce ve vězení, náklady apod. Přednáška a následná beseda se studenty poskytla mnoho zajímavých informací, ale především vyvrátila široce rozšířený mýtus, že život ve vězení se podobá dovolené, a není tedy čeho se obávat.

Ing. Ivan Mejstřík

 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Prevence požáru, dopravní nehodovosti, havárie způsobené lidským činitelem

Lektoři: Bc. Jiří Pacák, por. Bc. Štěpán Froš

První přednáška byla zaměřená na prevenci požáru a osvědčené postupy předcházení dopravní nehodovosti, druhá se věnovala havárii způsobené lidským činitelem. Obě prezentace byly plné fotografií z reálných situací a vycházely z praktických zkušeností přednášejících a jejich kolegů, zřejmě i proto si získaly plnou pozornost studentů.

 

Závěrem lze říci, že Den prevence se i letos vydařil a byl pro studenty nejen prospěšný, ale i atraktivní. Z jejich reakcí lze usuzovat, že je přednášky a besedy zaujaly. Studenti měli na lektory spoustu dotazů. Velké poděkování patří tedy především všem lektorům, kteří přednášeli pro naše žáky zdarma, a někteří dokonce v době svého volna.

 

 

3. 4. 2016   Mgr. Vladimír Hůlka