Články

zpět novějšístarší

Praktické ukázky technologií pro vysoká napětí

pátek 24. 3. 2017

V pátek 24. 3. žáci na pracovišti Do Nového „vyměnili slova učitelů a mistrů za praxi“ a v rámci spolupráce se strategickým partnerem školy firmou ČEZ a.s. se zúčastnili výuky v reálných podmínkách distribuce elektřiny.

Účelem akce bylo přiblížit žákům skutečné podmínky práce u největší distribuční firmy v republice, seznámit je s podmínkami práce na přenosových a distribučních sítích, ale především žáci dostali možnost vyzkoušet si, jak vypadá reálná práce v odvětví distribuce elektrické energie. Zkusili si způsoby měření a zajištění pracovišť vn a vvn, seznámili se se současnou technikou a vybavením současných “ELEKTRIKÁŘŮ“, odvážnější pak měli možnost vyzkoušet si pohled z výšky montážní plošiny.

Ing. Jiří Huráň

Foto Jan Hurda

27. 3. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová