Články

zpět novějšístarší

Projekt STVN - School Television News

neděle 26. 2. - neděle 5. 3. 2017

Studijní aktivita projektu STVN v rumunské škole Ferdinand Lycee financovaná EU ERASMUS KA2

Obsahem studijní aktivity (Learning/Teaching/Training Activity) bylo vzájemné učení, výměna zkušeností a kooperace se zahraničními partnery z rumunské a maďarské školy při tvorbě videí o hostitelské škole a městě. Hlavním cílem bylo promítání a posouzení prvního vydání Školních TV zpráv, které diváky seznamují s vyučováním matematiky, fyziky, školními událostmi prvního pololetí a představují jednoho z partnerů – Rumunsko.

Každý den byl naplněn bohatým a zajímavým programem. Pracovní část byla zaměřená na osvojování programů potřebných pro tvorbu videí. Studenti se učili a vytvářeli krátká videa ve smíšených mezinárodních týmech. Jejich videa vtipně zaznamenala epizody ze setkání. Na závěr pobytu byla všechna promítnuta, vyhodnocena a diplomy oceněna nejlepší z nich.

Studenti i učitelé se zúčastnili vyučování „science“ (biologie, chemie, matematiky, fyziky). Každá z hodin byla zajímavá, většinou zaměřená na konkrétní řešení úkolu, například Fibonaciho  posloupnosti v 9. třídě, výrobě periskopu ve fyzice, vytváření barev v chemii, v mikroskopickém nalézání buněk v biologii, vyučování prvňáků formou hry, zpěvu, tance v angličtině. Všichni ocenili ukázku robotů a dronů, kterých škola vlastní 8 díky podpoře společnosti Aluminia.

Součástí projektu je i osvojování základní slovní zásoby hostitelského jazyka. Hodina rumunštiny byla zaměřena na pozdravy a počítání. Pozornost byla věnována nalézání shody v národních tradicích a slovní zásobě. Například náš kyjovský kroj je podobný rumunskému slovu veselí, pa, bravo, ale také buvol a kleště znějí stejně.

K pracovní části patřilo i projektové setkání, kde byly promítnuty a kriticky posouzeny 1. vydání STVN. Byla vyhodnocena 1. etapa projektu a přínos pro studenty byl šetřen prostřednictvím průzkumu. Každý ze 44 dotazovaných ocenil přínos projektu pro rozvoj profesionálních, komunikativních i osobních znalostí, dovedností, vlastností. Byl dohodnut a upřesněn další společný postup mezi partnery.

Účastníci získali cenné znalosti i prostřednictvím přednášek a exkurzí v Klubu žurnalistů pro žáky, v místním televizním studiu, IT fakultě místní univerzity a v planetáriu.

Velice zajímavé bylo seznamování s kulturními zvyky a tradicemi. Během vřelého přivítání ve škole nás mile překvapili studenti oblečení v národních krojích, kteří nabídli každému hostu kousek tradičního chleba připomínajícího naši vánočku, ale ve tvaru kulatého copu „kolado“. 1. březen je oslavován jako první jarní den, kdy si lidé vzájemně věnují věcičky pro štěstí - přívěsky, náramky, ale vždy s červenými a bílými spletenými nitkami. I nám je rumunští kamarádi věnovali. Ve škole bylo uspořádáno neformální vystoupení dětí z MŠ, které zazpívaly národní písně.

Evropským projektům je ve škole věnována velká pozornost. Lyceum žilo naší návštěvou, staralo se o nás nejen vedení školy, ale množství žáků jako pečovatelé, učitelé nás přívětivě zdravili. Byli jsme přijati i představiteli města v historické radnici.

Český tým složený ze 4 učitelů a 11 žáků SPŠE si odnesl i množství pěkných zážitků. Shodli jsme se, že rumunští studenti i občané jsou přátelští, vstřícní, chovají se slušně a vždy jsou ochotní pomoci. Navázání nových přátelství a také překonání uzavřenosti považují žáci za nejcennější. Přiznávali, že je pro ně práce v projektu velkým přínosem.

Více na www.schoolelectronicnews.eu

Jana Binarová

1. 4. 2017   Ing. Zdeněk Cach