Články

zpět novějšístarší

PROJEKT 3D TECHNIQUES II.

pondělí 13. 3. - pátek 17. 3. 2017

Studijní aktivita projektu 3D techniques v prešovské škole SPŠE financovaná EU ERASMUS KA2

Hlavním obsahem pracovního setkání partnerů projektu ze švédské školy Fenix, SPŠE Prešov a SPŠE Pardubice bylo sestavení 3D tiskáren a 3D modelování školní pomůcky.

Český tým měl již zkušenosti se stavbou tiskáren, které získal při práci ve školním kroužku i samostudiem, a tak ji sestavil v průběhu dvou místo čtyř dnů. Potom si žáci rozdělili úkoly – Michal Kašpar pracoval na modelu automatické ruky pro využití v hodinách automatizace, Jakub Kobera, David Stránik, Martin a Tomáš Dokoupilové ověřovali funkce tiskárny a vytiskli oblíbenou filmovou postavičku jako klíčenku, kterou na závěr darovali každému účastníkovi. Karel Čtvrtečka sestavil svůj elektronický multifunkční přístroj a potom společně s Tomášem Pokorným pomáhali slovenskému i švédskému týmu sestavit jejich tiskárnu. Jakub Kočka pečlivě zaznamenával program setkání na videu. Slovenský tým uspořádal v předstihu výstavku školních pomůcek vyrobených na školní tiskárně, kterou jim věnovala naše SPŠE.

Součástí setkání byla i prohlídka školy a setkání s učiteli i žáky v hodinách matematiky, fyziky, automatizace, elektrotechniky a elektroniky. Protože právě probíhala státní část maturity, byl pohyb po škole omezený, ale zjistili jsme, že slovenští žáci mají povinnou maturitu z mateřského a anglického jazyka a dobrovolnou matematiku. Na rozdíl od českého přístupu je vyučování cizím jazykům věnována větší pozornost. Maturita z AJ probíhá na nižší (B1) a vyšší úrovni (B2). Kromě povinné angličtiny si žáci vybírají další jazyk – němčinu nebo ruštinu.

Po celou dobu setkání si účastníci vzájemně radili, vysvětlovali nejen odborné problémy, ale získávali i všeobecné a osobní poznatky. Setkání prohloubilo jejich dovednosti pracovat v týmu, komunikativní a jazykové znalosti nejen v jazyce projektu – angličtině. V hodině slovenštiny jsme se naučili základní pozdravy i užitečné výrazy v jazyce hostitelů.

Pozornost byla věnována i seznámení hostitelů nejen se školami, ale i městy, zeměmi hostů prostřednictvím prezentací. Všichni také ocenili promítání videa každého týmu o setkání ve Fenixu i o okolí Vaggerydu. Videa budou promítnuta i spolužákům partnerských škol, aby i oni získali poznatky o životě v jiných zemích. Obdobně budou vytvořena videa i o setkání v Prešově.

Poznávání života, kulturních i přírodních zajímavostí tvoří důležitou součást studijních setkání. Během exkurze v Prešově jsme si prohlédli významný gotický kostel Sv. Mikuláše, v místním muzeu nás zaujala unikátní těžba opálů, která byla jediná v Evropě. Zajímavá byla i těžba soli. Zjistili jsme, že život českých i slovenských předků měl hodně společného ve způsobu obživy i zábavy – tkali vlnu na domácích stavech, používali dřevo na výrobu nástrojů i domů, nosili podobné kroje. I současný život je podobný – jenom obchodních domů je v Prešově podstatně méně, není příliš rozšířená móda děravých kalhot, ale provoz na silnicích je stejně rušný. Zážitkem byl i celodenní výlet. Prohlédli jsme si Tatry z Hrebienku, Belanské Tatry z autobusu a všichni obdivovali krásné krápníky i vápníkový vodopád v Beĺanské jeskyni, kde klasická hudba zvyšovala monumentálnost krápníkové výzdoby. Příjemné bylo i ochutnat halušky a pirožky v lidové kolibě.

Na závěr je nutné poděkovat slovenským přátelům za velkou péči a pohostinnost a také všem českým účastníkům, kteří reprezentovali naši školu na vysoké odborné i společenské úrovni.

Jana Binarová, koordinátorka projektu

1. 4. 2017   Ing. Zdeněk Cach