Články

zpět novějšístarší

Slavnostní vyřazení absolventů SPŠE 2017

středa 7. 6. 2017

Opakuje-li se něco každoročně, stává se to tradicí.

Takovou tradicí na naší škole je slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům.
I letos převzali ve středu 7. 6. v Sukově síni Domu hudby naši čtvrťáci svá vysvědčení a potvrzení dospělosti. Všichni tuto chvíli jistě chápali jako velmi slavnostní okamžik. Nebyl to však důležitý moment jen pro žáky, ale také pro učitele, kteří se na zdárném zakončení jejich studia podíleli.

Slavnostní vyznění tohoto aktu posílili i hosté – rodiče a příbuzní žáků, zástupci SRPŠ, vedení školy, třídní učitelé a v neposlední řadě i všichni absolventi. Celou akci koordinovali a moderovali členové pedagogického sboru.

K navození klidné a slavnostní atmosféry přispělo vystoupení žáka Konzervatoře Pardubice Ondřeje Mejsnara s Preludiem C-dur  J. S. Bacha. Tato varhanní skladba uvedla oficiální část.

Na ni navázal svým proslovem ředitel školy Ing. L. Štěpánek. Blahopřál žákům ke zdárnému ukončení studia a popřál všem úspěšný vstup do další fáze jejich života. Poté hovořila předsedkyně SRPŠ paní P. Krčálová. I ona se připojila ke gratulantům. Po skončení jejího projevu pokračoval kulturní program 3 písněmi v provedení žáků naší školy.

Slavnostní vyřazení absolventů začalo nástupem jednotlivých tříd na podium. Moderátoři představovali žáky, jimž ředitel školy za asistence třídních učitelů předával maturitní vysvědčení a ocenění za práci ve škole i mimo vyučování, za účast v soutěžích a za spolupráci s Univerzitou Pardubice.  Někteří učitelé připojili ke jménu představovaného žáka krátkou charakteristiku. Je škoda, že tak neučinili všichni, neboť tím byli ochuzeni rodiče, kteří by měli určitě radost z hodnocení svých dětí.

Závěrem poděkoval rodičům a učitelům zástupce žáků. Celá akce byla zakončena studentskou hymnou.

 

Mgr. Lea Bednaříková

18. 6. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová