Články

zpět novějšístarší

Sportovní kurz - Seč 2017

pondělí 19. 6. - pátek 23. 6. 2017

Ve dnech 19. 6. – 23. 6. 2017 se 62 žáků 3. ročníků účastnilo sportovního kurzu u přehrady Seč.

Kurz začal tradičním cyklistickým přesunem žáků do Seče, který prověřil fyzickou zdatnost žáků i pedagogického doprovodu. Během sportovního kurzu si žáci vyzkoušeli různé pohybové aktivity - cyklistiku, jízdu na kánoích na přehradě, topografii a orientační běh, lanový park na Podhůře, slaňování a různé míčové hry. Sportovní kurz vyvrcholil ve čtvrtek, kdy byly pro žáky připraveny orientační závody a triatlon. V orientačním závodě musely dvoučlenné hlídky najít 14 kontrol, prokázat dovednosti v jízdě na lodi, ve střelbě na střelnici, v překonání lanové překážky a ve znalostech zdravovědy a první pomoci. Triatlonu se účastnili nejzdatnější žáci a soupeřili v tradičních disciplínách – plavání, jízdě na kole a běhu.

Sportovní kurz byl zakončen pátečním cyklistickým návratem do Pardubic. Vzhledem k příznivému počasí proběhl kurz v plném rozsahu. Zdravotní potíže žáků se vyskytovaly v minimální míře, žáci během sportovních aktivit upevnili svoji fyzickou kondici a na konci kurzu byli všichni příjemně unaveni. Myslím, že kurz můžeme hodnotit opět jako velmi zdařilý, ohlasy žáků byly velice kladné.

Mgr. Petr Mikuláš, vedoucí sportovního kurzu

28. 6. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová