Články

zpět novějšístarší

Ukončení prvního běhu rekvalifikací pro INOGY

čtvrtek 22. 6. 2017

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 byl na pracovišti Do Nového slavnostním předáním výučních listů ukončen 1. běh rekvalifikačního studia oboru Elektromechanik pro GridServices, s.r.o., která je součástí firmy INOGY (dřívější RWE).

       Celkem 10 frekventantů úspěšně složilo závěrečnou zkoušku a zkouškou z Vyhl.50/78Sb. Předání výučních listů proběhlo společně s absolventy denního studia téhož oboru a oboru Elektrikář. Slavnostního předání se zúčastnil i zástupce INOGY pan Pavel Zajíc, který poblahopřál všem úspěšným absolventům a vyslovil přání další dobré spolupráce se školou. Vzhledem k tomu, že počet rekvalifikantů dosáhl počtu absolventů denního studia, potvrdila se skutečnost, že zájem o celoživotní vzdělávání dospělých v oblasti elektrotechniky roste. Elektrotechnika je dnes totiž nejen v domácnosti, ale všude, „kde je výroba“.

Ing. Jiří Huráň

 

30. 6. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová