Články

zpět novějšístarší

Týden vědy a techniky 2017 v Praze

čtvrtek 9. 11. 2017

Žáci tříd 2.F a 2.H navštívili největší vědecký festival v Akademii věd ČR.

 V přednášce Dr. rer. nat. Lukáše Palatina z Fyzikálního ústavu AV ČR  Jak vidíme neviditelné aneb kam nemůže světlo, tam musí elektrony jsme se dověděli, jak se díváme na předměty velké i malé a co nám takový pohled říká o světě kolem nás. Pomocí lupy jsme teoreticky navštívili makrosvět, pomocí světelného mikroskopu jsme prohlédli mikrosvět a ke zkoumání nanosvěta na úrovni molekul a atomů přišel na řadu elektronový mikroskop. Všechny jmenované přístroje jsme si po přednášce nejen prohlédli, ale i vyzkoušeli. Čekalo nás čtení s lupou, struktura zlata v mikroskopech s různým rozlišením, v  Domě Nanohrůzy se střídaly nečekaně elegantní mikrostruktury přírodnin, kovů apod.

Ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. nám v  přednášce Nanomateriály – malí pomocníci s velkou budoucností představil nanočástice jako pomocníky při čištění půdy, podzemních vod, nanočástice stříbra jako antibakteriální prvky, uhlíkové kvantové tečky při monitoringu buněčného prostředí a zejména magnetické částice při magnetické rezonanci a jako nosiče léčiv při nádorové terapii.

Víte, čím se zabývá Spintronika? Prof. Tomáš Jungwirth, Ph. D., člen Evropské výzkumné rady a Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR, nám vysvětlil, že spintronika je nové, dynamicky se rozvíjející odvětví elektroniky, které využívá k ukládání a ke zpracování dat magnetický moment – spin – elektronů. Mezi spintronická zařízení patří např. spinové čtecí hlavy diskových jednotek, magnetické paměti typu RAM, tzv. MRAM, čidla pro parkování.

Na závěr naší exkurze jsme zhlédli malé pokusy s tekutým dusíkem, balónky a levitaci magnetu nad supravodičem.  

Dnešní přednášky, rozhovory s vědci, pokusy a videa nás utvrdily, že věda a výzkum posouvají civilizaci dopředu. Možná že i my se v budoucnosti staneme součástí vědeckých týmů.

9. 11. 2017   Mgr. Alena Kvasničková