Články

zpět novějšístarší

Odborná praxe žáků ve firmách

středa 22. 11. 2017

V letošním školním roce 2017/18 jsou studenti maturitních oborů mechanik elektrotechnik a učebních oborů elektrikář a elektromechanik pro zařízení a přístroje opět umisťováni v rámci odborného výcviku do firem na placenou praxi.

U maturitního oboru jsou žáci na čtyřměsíční praxi ve čtvrtém ročníku. U učebních oborů jsou na praxi žáci třetích ročníků.

Při odborné praxi ve firmách mají žáci možnost se seznámit s pracovními a výrobními postupy v praxi. Rovněž si ověří úroveň svých dosavadních teoretických a praktických dovedností a schopností. Odborná praxe studentů je zaměřena na oblast elektrotechniky a elektroniky a práci při montáži mechanických celků.

Umisťování žáků v rámci odborné praxe do firem je důležitou součástí školního vzdělávacího programu. Kromě nových poznatků a zkušeností jim poskytuje i mnoho nových kontaktů, které absolventům po úspěšném zakončení studia velmi často pomáhají získat zaměstnání. A v mnoha případech to je právě ve firmě, kde absolvovali odbornou praxi. 


Tato odborná praxe jim pomáhá rovněž překonat jednu z důležitých překážek, s níž se absolventi po ukončení školy potýkají. A to je jejich nedostatečná praxe.
Odbornou praxi současně se zajištěním odborného dohledu mají možnost naši žáci absolvovat v těchto firmách: SEC electronic ,ERA Pardubice, FRIMARK Pardubice, ELGAS Pardubice, RETIA Pardubice, ELPROM Lázně Bohdaneč, RCD Radiokomunikace Staré Hradiště, ELMET Přelouč, BV Holice, ABE.TEC Pardubice, JHV Pardubice. Za to všem firmách, kterých je mnohem více, patří velký dík.


Jiří Hlásný

Foto Jan Hurda

22. 11. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová