Články

zpět novějšístarší

Projekt STVN - School Television News II.

sobota 4. 11. - pátek 10. 11. 2017

Studijní aktivita - Learning/Teaching/Training Activity - Maďarsko, Cegléd

Blízké Maďarsko pro nás není neznámou zemí. Češi rádi navštěvují Budapešť, chutná jim maďarský guláš, kolbász csabai i pálinka. Ale málokdo měl možnost poznat vyučování v  maďarské škole a současný život Maďarů. Studijní aktivita v projektové partnerské škole nám přiblížila nejen jejich život, ale získali jsme mezi nimi i přátele.   

Přivítání bylo velice srdečné, ale netrvalo dlouho. Po prohlídce školy byly týmy z Maďarska, Rumunska a České republiky rozděleny do mezinárodních skupin a každý den se učily animovat v programu Adobe Animate a editovat video. Kromě odborného učení se studenti aktivně zúčastnili zajímavého vyučování vektorů ve fyzice,  antických bohů v dějepise a psaní na PC, kde si vyzkoušeli program Master Typing. V hodině angličtiny odpovídali na otázky o školních systémech, které později porovnali. Lekce maďarštiny byla zaměřena na osvojování pozdravů a základních výrazů. Účastníci zjistili, že vyučování je v rumunské i v maďarské škole podobné našemu českému.

I přesto, že plnění domácích úkolů patří k nejméně oblíbeným školním činnostem, byl všem týmům zadán úkol vytvořit dvě videa na téma „Školní život“. Úkol byl plněn s elánem a soutěživým nadšením. Výsledná videa byla na vysoké úrovni a prokázala tvořivost studentů. Pro studentskou porotu bylo obtížné vybrat nejlepší. Přesto se můžeme pochlubit 1. místem autorů V. Zotova, M. Kužílkové, O. Cacha a V. Makuly. O 2. místo se dělilo druhé video Čechů s maďarskými autory.

Nejdůležitějším úkolem bylo promítání druhého vydání školních zpráv. Všechny týmy vytvořily kvalitní videa seznamující veřejnost s vyučováním humanitních předmětů (v předešlém díle to byla matematika a fyzika) a akcemi školy. Zprávy obsahovaly i „ maďarské okénko“ (minule to bylo Rumunsko). Učitelé konstatovali značné zlepšení odborných dovedností žáků.

Součástí aktivit je i poznávání kultury navštívené země. V neděli jsme si po příjezdu prohlédli Budapešť, bohatě zdobený Parlament a večerně osvětlenou starou část města s hradem. Mimo jiné bylo zajímavé zjistit, že Pešt pochází za staroslovanského „pječ“ a buda z „voda“, protože v této kopcovité části je velké množství pramenů. Jedno odpoledne bylo věnováno prohlídce Ceglédu, muzea a radnice. Navštívili jsme i blízký Kecskemét, kde  každého nadchly ukázky hudby na historických hudebnících nástrojích pradávných kmenů z celého světa.

Přínos aktivity i zapojení do projektu hodnotil každý účastník formou zadaného dotazníku. Většina respondentů uváděla značné zlepšení odborných, komunikativních a jazykových dovedností.  Nezanedbatelný je vliv projektu na osobnost – schopnost týmové práce, odpovědnost, včasné plnění úkolů. Značným studijním přínosem je i návyk samostudia části žáků.

Závěrem je nutné poděkovat všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy a propagaci odborného vzdělávání na SPŠE.

Jana Binarová, koordinátorka projektu

29. 11. 2017   Ing. Zdeněk Cach