Články

zpět novějšístarší

Úspěch našich žáků ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda

úterý 6. 2. 2018

Žačky a žáci prvního ročníku oboru Grafika a webdesign uplatnili svůj talent získáním prvních míst v kategorii středních škol ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Šestého února proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje za rok 2017. Ocenění účastníci byli pozváni do slavnostního sálu budovy reálky patřící Krajskému úřadu Pardubického kraje. Vyhlašování se zúčastnili také významné osoby z řad městského i krajského zastupitelstva včetně hejtmana Pardubického kraje JuDr. Martina Netolického, Ph.d., který také předával ceny. Byli zde přítomni i zástupci sponzorů a podporovatelů této soutěže, která letos slaví již osmý ročník a k níž bližší informace naleznete zde: www.pomahameprirode.cz.

Z naší školy byli jakožto finalisté vybráni žáci ze třídy 1.G: Petr Janoušek, Marie Vohradníková, Lenka Kmoníčková, Adéla Neubauerová, Eva Shánělová, Jana Šiváková, Vojtěch Dvořák a Adéla Zadinová. Měli jsme tedy početně nejsilnější výtvarně-grafický tým ze všech středních škol celého  Pardubického kraje.

Ve veřejném hlasování, které se konalo na internetu, získala první místo Adéla Zadinová.

Druhá etapa hodnocení byla v rukou odborné poroty, která vybrala na první místo ze všech prací přihlášených za střední školy výtvarné dílo naší žačky Adély Neubauerové.

Obě dvě oceněné finalistky včetně ostatních výtvarných finalistů z naší školy obdržely dárkové tašky včetně hodnotných cen.

Ale nejzajímavější ocenění přišlo na závěr celého vyhlašování – naše škola dostala speciální poukaz na exkurzi do redakce Evropského vydavatelství s možností tvorby vlastní titulní strany novin, přičemž tato titulní strana bude speciálně věnována právě této výtvarné soutěži; a navíc obdržený poukaz platí pro celou třídu 1.G. Zdá se tedy, že se našim mladým grafičkám a grafikům již nyní v prvním ročníku začínají otevírat dveře do jejich budoucích odborných profesních grafických životních drah.

Určitě jim v tomto rozvíjení odborných dovedností také pomůže právě probíhající výtvarně-grafický projekt, o který se dělí se třídou 2.G, jehož cílem je kreativně pojatá grafická prezentace třídění odpadů v obci Staré Hradiště. Shodou okolností se jedná opět o projekt, jehož základním pilířem je odpovědný vztah k životnímu prostředí. Pokud se všem zúčastněným zadaří, tak možná už za měsíc zde budeme moci opět referovat o kvalitní tvůrčí práci našich žáků.

Jaroslav Svoboda

7. 2. 2018   RNDr. Jana Reslová