Články

zpět novějšístarší

AMAVET

čtvrtek 8. 3. - pátek 9. 3. 2018

Festival vědy a techniky v Pardubickém kraji

Naši žáci měli možnost utkat se s nejlepšími mladými řešiteli na Festivalu vědy a techniky v Pardubickém kraji, který je pořádán v rámci celostátní soutěže AMAVET. Celkem 22 žáků naší školy se zúčastnilo nejdříve okresního kola soutěže které proběhlo 15. února na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Tam uspělo 13 nejlepších projektů, které následně postoupily do krajského kola, které se konalo 8. a 9. března na výstavišti Ideon.

Žáci měli první den za úkol co nejlépe odprezentovat své projekty hodnotitelské komisi, která se skládala z odborníků z nejrůznějších technických a humanitárních oborů jak akademické, tak i soukromé sféry.

Druhý den následovalo finále – předávání cen se zúčastnily partnerské firmy soutěže, které ohodnotily nejzajímavější projekty. Stejně tak učinila i Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové, která rozdala hodnotná stipendia pro nejlepší studenty.

Z naší školy do celostátního finále postupuje několik žáků, ze třídy 4.F Jiří Bartušek s projektem iProdavač, Petr Bednář s projektem Legacio Online a Adam Grygar s projektem Raw Photos to Edit.

Navíc k postupu obdržel Petr Bednář od děkana Fakulty informatiky a managementu Josefa Hynka stipendium 3000 Kč. Cenu získal i Jiří Bartušek od firmy Bühler CZ s.r.o. ze Žamberka také v hodnotě 3000 Kč. Od Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice získali cenu Denisa Tkáčová za Model elektrické udírny a Martin Skalický za Stavbu FPV kvadrokoptéry.

Za studentskou radu,

Jiří Bartušek

21. 3. 2018   RNDr. Jana Reslová