Články

zpět novějšístarší

Elektronika všude kolem nás

úterý 10. 4. 2018

Osvojování nových znalostí a dovedností rozhodně nekončí ve školních lavicích. Různá skladba praktických oborů, která je na naší škole zastoupena, přímo svádí žáky k experimentům a tvorbě vlastních užitečných a mnohdy velmi nápaditých výrobků.

Ať už tyto výrobky slouží jako ukázka nabytých znalostí, potřebných ke splnění maturitní zkoušky, nebo jako prezentace lásky k oboru, vždy je na co se dívat. Každý žák, který vystoupí z rámce klasické výuky a najde chuť stvořit něco svého a posunout se v oboru, nám dělá radost.
10. dubna měli tito žáci možnost předvést svoje výtvory v sále Jana Kašpara na akci Elektronika všude kolem nás, která byla organizovaná pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubického kraje za oblast školství. Akce se zúčastnilo mnoho našich žáků a zástupců našich partnerů - například CzechInvest, Foxconn, Junker, ERA, RETIA, Elektrárna Opatovice, ČEZ a další.

13. 4. 2018   RNDr. Jana Reslová