Články

zpět novějšístarší

Projekt 3D TECHNIQUES a SCHOOL TV NEWS

neděle 4. 3. - pátek 9. 3. 2018

STUDIJNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTŮ FINANCOVANÉ ERASMEM KA2+

 

Poslední studijní aktivita LTTA (Learning/Teaching/Traing Activity) partnerů projektů z technických škol z Maďarska, Rumunska, Slovenska a ze Švédska byla zaměřená na plnění úkolů projektů, výměnu metodických zkušeností a poznávací aktivity.

Účastníci dokončili v mezinárodních týmech tvorbu školních 3D pomůcek pod vedením žáků M. Kašpara, J. Kočky, J. Kobery a umístili je na web s těmito pomůckami autorky E. Kuttichové. Týmy tvořící TV zprávy dokončily a promítly poslední díl seznamující s vyučováním ICT předmětů a školními událostmi. Český tým je tvořen žáky 2.F.

Součástí bylo i promítání videí ze studijních pobytů ve švédském Vaggerydu a v maďarském Ceglédu. Týmy TV zpráv vytvořily krátká videa o Praze, kterou si prohlédly první den pobytu.

Hosté se seznámili s činností naší školy i s jejím vybavením. Zaujala je sestava několika 3D tiskáren, zdařile demonstrovaná žákem A. Kaplanem, a vybavení TV studia v péči M. Petery a F. Věcka.

Ocenili i vyučování 3D modelování Ing. Černochem, hardwaru Bc. Štverákem, tvorbu videa Mgr. Věckem, matematiky Mgr. Venzarou, fyziky Mgr. Kvasničkovou a číslicové techniky Ing. M. Zapletalem.

Všechny pobavila hodina českého jazyka vedená T. Pokorným a F. Oborníkem. Zejména zaujal nácvik hlásek, které ostatní jazyky nemají, a písně „Skákal pes přes oves“ ilustrované animovaným videem.

Důležitou úlohu v šíření poznatků projektů sehrála konference, které se zúčastnili i žáci ze ZŠ Polabiny 1 a ŽS Dubina. Program seznamoval s výsledky projektů – promítáním videí ze studijních aktivit, výstavkou 3D pomůcek, demonstrací tiskárny a promítáním videa o její stavbě.

Konference byla vtipně moderovaná žáky F. Oborníkem a V. Zotovem. Její součástí byli i zajímavé odpovědi jednotlivých delegací na dotazy moderátorů.

Značná část programu byla věnovaná prezentacím každého zahraničního partnera o své zemi pro žáky ZŠ, kteří projevili velký zájem a kladli dotazy v dobré angličtině. Za aktivní účast patří poděkování nejen jim, ale i jejich učitelům a ředitelům škol, kteří jejich účast podpořili.

Získání znalostí o českých kulturních památkách byla věnována prohlídka Prahy, Pardubic a zámku v Litomyšli, který byl delegacím zpřístupněn i přesto, že neprobíhá turistická sezóna.

Velkému úspěchu se těšila exkurze v IVECO – Karosa, kde průvodci s velkými odbornými znalostmi všechny seznámili s robotickou výrobou autobusů.

Významná byla podpora akce p. primátorem Charvátem, který společně s vedoucími školského odboru všechny delegace přijal na radnici a předal jim upomínkové dárky.

Je nutné poděkovat všem pardubickým institucím, které se nad rámec běžné praxe hostům věnovali: P. Vobořilové a technikům z Domu techniky, personálu z restaurací Beseda a Philadelphia, personálu hotelů Arnošt, Europa a Mrázek, kde navíc paní Valentová zajistila závěrečné rozloučení.

Na závěr je nutné ocenit žáky SPŠE, kteří o hosty pečovali, zajistili hladký průběh programu včetně zábavných aktivit. Pečovatelům a organizátorům T. Pokornému, F. Oborníkovi, J. Kočkovi, M. Kašparovi, J. Koberovi, O. Cachovi, V. Zotovi, V. Makulovi, M. Kuželové. Dále se podílela K. Sedlářová, E. Kuttichová, A. Kaplan, S. Vaniš, J. Roller, J. Grman.

Mgr. Jana Binarová, koordinátorka projektů

18. 4. 2018   Ing. Zdeněk Cach