Články

zpět novějšístarší

Výlet do středověku

čtvrtek 10. 5. 2018

Ve dnech 3. a 10. května absolvovaly třídy 1. E, 1. I, 1. B a 1. C exkurzi do Kutné Hory.

Žáci navštívili nově opravený Dačického dům – v nádherně restaurované kapli se prošli po kopiích původních gotických dlaždic a v animovaném filmu jim pán domu s nadsázkou vylíčil historii „Monte Carla středověku“. Následoval animační program na téma „památky UNESCO“ a v prvním patře pak výstava o architektuře a životním stylu první republiky – dozvěděli jsme se novinky o práci četnictva a prohlédli si důležité kubistické, puristické i funkcionalistické stavby 20. a 30. let.

Poté byli žáci rozděleni do skupinek a s plánkem historického jádra se vydali po nejdůležitějších památkách. Nejprve si prohlédli nádhernou pozdně gotickou kašnu – po nedávné rekonstrukci se z ní opět můžete napít. Nahlédli do bývalé jezuitské koleje, nyní GASKu, a po prohlídce velechrámu sv.Barbory se vraceli kolem Hrádku a Vlašského dvora na Palackého náměstí.

Ti, kdo si informace zaznamenali a zapamatovali, budou oceněni v hodině dějepisu, a mnoho z nich použijí i v hodinách literatury a anglického jazyka. Další třídy (1. D, 1. H) se do stříbrného města podívajíí 15. května, 1. ME ve čtvrtek 17. května a třídy 1. F a 1. G v úterý 5. června.

Mgr. Marie Albrechtová

14. 5. 2018   Mgr. Kateřina Jiroutová