Články

zpět novějšístarší

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

úterý 12. 6. 2018

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

Projekt
IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE
je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527
Příjemce: Pardubický kraj
Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč
Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  • Řízení projektu
  • Podpora polytechnického vzdělávání
  • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Soubory ke stažení:
Implementace akcniho planu rozvoje Pk.pdf
Vzor_publicita_na_WEB.docx

12. 6. 2018   RNDr. Jana Reslová