Články

zpět novějšístarší

Tematická odborná exkurze do elektrárny Chvaletice

středa 13. 6. 2018

Dne 13. 6. 2018 navštívila třída 2. EEM pod vedením třídního učitele Česlava Kverka a učitele OV Martina Zahálky tepelnou elektrárnu Chvaletice.

Exkurze byla rozdělena do dvou částí. První výkladová část proběhla v novém informačním centru elektrárny.  Druhá část byla zaměřena na komplexní odbornou prohlídku elektrárny pod odborným vedením a s vysoce erudovaným výkladem pracovníka elektrárny. Poznali jsme všechna pracoviště, jednotlivé provozy a části elektrárny.

Mgr. Česlav Kverek

23. 6. 2018   Mgr. Kateřina Jiroutová