Články

zpět novějšístarší

Ukončení rekvalifikačních kurzů v letošním školním roce

čtvrtek 21. 6. 2018

Slavnostní předání výučních listů studentům rekvalifikačního studia

        Ve čtvrtek 21. 6. 2018 bylo na pracovišti Do Nového slavnostním předáním výučních listů ukončeno rekvalifikační studium v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a zaměstnanců GRID Services, s.r.o., která je součástí firmy INOGY (dřívější RWE).

         Celkem 20 frekventantů úspěšně složilo závěrečnou zkoušku a profesní zkouškou z  Vyhl.50/78Sb. Vedle zmíněných frekventantů ukončilo rekvalifikační studium i 10 frekventantů jiných zaměstnavatelů, případně OSVČ. Předání výučních listů proběhlo společně s absolventy denního studia téhož oboru a oboru Elektrikář. Slavnostního předání se zúčastnil i zástupce INOGY, který poblahopřál všem úspěšným absolventům a vyslovil přání další dobré spolupráce se školou.

        Vzhledem k tomu, že počet rekvalifikantů dvojnásobně přesáhl počet absolventů denního studia, potvrdila se skutečnost, že zájem o celoživotní vzdělávání dospělých v oblasti elektrotechniky přetrvává především proto, že elektrotechnika je dnes nejen v domácnosti, ale všude tam, „kde je výroba“.

Ing. Jiří Huráň

foto Jan Hurda

26. 6. 2018   Mgr. Kateřina Jiroutová