Články

zpět novějšístarší

Týden vědy a techniky 2018

čtvrtek 8. 11. 2018

Přednášky a interaktivní výstava.

V letošním školním roce se Týdne vědy a techniky v Praze zúčastnili žákyně a žáci tříd 3.F a 2.H.

Naše republika slaví 100 let. Vedle politiky, kultury či sportu se na budování republiky podílela věda. A právě vědě byla věnována výstava na Národní třídě v budově Akademie věd České republiky Stopy české vědy. Výstava nám představila zásadní objevy pracovišť AV ČR v oblasti výzkumu vesmíru, optiky a laserů, fyziky a chemie, medicíny, historie a Orientu. Součástí výstavy byly nejen naučné panely, ale také exponáty, např. polarograf či kopie Nobelovy medaile Jaroslava Heyrovského, družice Magion 1, oblek českého kosmonauta a interaktivní stanoviště, např. šlapací kolo s výrobou vlastní energie, modely pohybu nabitých vysokofrekvenčních částic, různé skládačky a hlavolamy.

Naší první přednáškou byla Současnost a budoucnost výzkumu termojaderné fúze – nevyčerpatelného čistého zdroje energie Mgr. Jana Horáčka, Ph. D. Přednáška se zaměřila na historii, současnost i pravděpodobný budoucí výzkum termojaderné fúze a nezbytných technologií. Představila nejnadějnější cestu k ovládnutí termojaderné fúze – magnetické udržení horkého plazmatu v tokamaku nebo stelarátoru. Prošli jsme se tokamakem ITER, který se buduje ve Francii a na němž participuje i Česká republika, seznámili se s výzkumem tokamaků v ČR, které slouží nejen pracovníkům Ústavu plazmatu AV ČR, ale i studentům  FJFI ČVUT.

V Matematickém ústavu AV ČR v Žitné ulici nás čekala druhá přednáška, přednáška Ing. Jakuba Šístka, Ph. D., Simulace, superpočítače a matematika. Dnešní simulace sahají od každodenního virtuálního testování produktů v inženýrských firmách až po unikátní vědecké výpočty prováděné na výkonných počítačích, tzv. superpočítačích. Dozvěděli jsme se, co superpočítače jsou, jaké úkoly pomáhají řešit a jak matematika často hraje na pozadí takových simulací klíčovou roli. Přednášející Jakub Šístek se zabývá matematickými metodami a algoritmy pro výkonné počítače a technické simulace.

Přednášky rozšířily naše odborné znalosti, poskytly mnoho zajímavých námětů k dalšímu studiu a v neposlední řadě nám přístup lektorů ke své práci dokázal, že vzdělaní lidé jsou velkým přínosem vědě a společnosti.

11. 11. 2018   Mgr. Alena Kvasničková