Články

zpět novějšístarší

Soutěž mladých zdravotníků

čtvrtek 9. 5. 2019

Ve čtvrtek 9. května se otevřely brány pardubického koupaliště Cihelna pro pětičlenná družstva z různých základních škol v Pardubicích.

Jak mladší, tak starší žáci si zde změřili svoje síly v praktickém poskytování první pomoci. Akce byla pořádána Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Pardubicích a záštitu nad ní převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a náměstek primátora Pardubic Mgr. Jakub Rychtecký.

Žáci naší školy se velmi významně podíleli na organizaci soutěže. Velké poděkování patří Tomáši Věříšovi, Leoši Veselému a Michalu Hašlovi ze 3. H, kteří zajišťovali chod výpočetního střediska a taktéž se starali o technické zázemí soutěže. Všichni tři chlapci předvedli vynikající organizační schopnosti.

Zvláštní poděkování OS ČČK  obdrželi žáci 2. ME (Matúš Bollo, David Kudláček, Petr Lange, Tomáš Novotný, Lukáš Novotný, Michal Říha, Nikolas Kunc, Dan Severa a Čeněk Žák), kteří na soutěži fungovali v roli figurantů poranění. Již od brzkých ranních hodin byli v rukách maskérů ČČK, aby díky realistickému znázornění poranění věrohodně sehráli svoje role zraněných.  Na několika stanovištích pak ztvárnili různé úrazy, které kopírovaly události a zranění z běžného života.  Jak správně ošetřit tržnou ránu s tepenným krvácením, popálené ruce, sedřená kolena, podvrtnutý kotník nebo třeba cizí těleso v ráně? To se pokoušeli soutěžící ukázat přímo na figurantech. Vzhledem k deštivému a chladnému počasí byli figuranti v letošním roce vystaveni poměrně náročným podmínkám, přesto se zhostili svých rolí na jedničku s hvězdičkou. Jejich výkony byly tak autentické, že připravily soutěžícím mnoho horkých chvilek.  Věrohodnost poranění můžete posoudit sami na fotografiích, o které se postaral další žák třídy 2. ME – Jindra Jakubička. Taktéž jemu patří velký dík.

Věřím, že nejen soutěžící, ale i všichni účastníci akce si odnášejí do života mnoho cenných zkušeností, které by jim v budoucnu mohly pomoci třeba při záchraně života někoho blízkého.

Mgr. Vladimíra Hanáková

11. 5. 2019   Mgr. Kateřina Jiroutová