Články

zpět novějšístarší

Dva žáci třídy 3. G zvelebili prostor královéhradecké komunitní kavárny tematickou nástěnnou malbou

úterý 3. 9. - čtvrtek 5. 9. 2019

Žáci třetího ročníku grafického oboru uplatnili své výtvarné dovednosti v reálné praxi formou ručně tvořené nástěnné malby pro účely vizuální kultivace komunitní kavárny.

Vendula Zárubová a Lukáš Hanousek z třetího ročníku grafického oboru si v prvním zářijovém týdnu tohoto školního roku vyzkoušeli, jak lze uplatnit grafické výtvarné dovednosti v praxi. V Hradci Králové v centru města sídlí ClubCafé Pessoa. Jedná se o klubovou komunitní kavárnu založenou na principu členství, dobrovolnictví a seberozvoje. Jejím provozovatelem je nestátní nezisková organizace, proto funguje na nekomerčním principu. Slovo "Pessoa" je odkazem na portugalského spisovatele a básníka jménem Fernando António Nogueira Pessoa. Slovo "pessoa" v portugalštině navíc znamená "člověk" či "osoba". Nedílnou součástí ClubCafé Pessoa je totiž propagace portugalské kultury. Provozovatelé kavárny oslovili naši školu s přáním zvelebit vstupní prostor do kavárny vhodně stylizovanou tematicky laděnou nástěnnou malbou. Lukáš a Vendula se přihlásili, od školy si zapůjčili potřebné vybavení (barvy, štětce, atd.) a od 3. do 5. září denně dojížděli malovat do Hradce Králové.

Hlavním námětem nástěnné malby je graficky stylizovaná podobizna Fernanda Pessoy laděná do secesního období počátku 20. století. Lukáš a Vendula na malbě pracovali společně po dobu třech dnů; v doprovodné fotogalerii je zaznamenán průběh jejich práce i finální výsledek. Provozovatelé kavárny jsou s výsledkem spokojeni, tak lze prohlásit, že oba žáci reprezentovali grafický obor naší školy úspěšně.

6. 9. 2019   Mgr. Jaroslav Svoboda