Články

Maturitní zkouška 2021

pondělí 15. 2. - pátek 28. 5. 2021

Přehled základních změn v maturitní zkoušce v návaznosti na opatření MŠMT

Souhrnné informace ohledně maturitní zkoušky Jaro 2021 k 15. 2 2021.

 Aktuální změny vycházejí z opatření MŠMT - https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/OOP/OOP_maturita_2021.pdf

 

Přehled základních změn v maturitní zkoušce v návaznosti na opatření MŠMT (https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska)

 

K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Informaci ohledně opravných a náhradních zkoušek za 1. pololetí jste obdrželi mailem od p. ředitele.

 

V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce. Tyto zkoušky se budou konat pouze formou ústní zkoušky.

 

Maturitní projekty se budou odevzdávat v plánovaném termínu 26. 3. 2011. V odůvodněných případech bude možné prodloužení termínu - žádost na http://www.spse.cz/download/zak_ss/Maturita/MP_Omluva%20-%20zadost_prodl_terminu_MP_2021.docx

 

Seznam literárních děl žáci odevzdají do 31. března 2021 - výběr podepsaného seznamu předejte vyučující ČJ v dané maturitní třídě.

Rozhodnutím ředitele školy zůstávají beze změn maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka. 

 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy z ČJ, AJ, M a M rozšiřující) se uskuteční od 3. do 5. května 2021. Časový harmonogram je na Cermatu:

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro-2021_podrobne_schema_priloha_8_radny_termin.pdf

 

MŠMT vyhlásilo i mimořádný termín společné části na dny od 14. června 2021 do 16. června 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.

Mimořádný termín je určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.

 

Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části.  Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn.

 

Profilové zkoušky na naší škole se plánují ve dvou termínech – od 17. a 24. května 2021. Předběžně 4.A C D H ME - 1. termín, 4. B E F GI a 2. PE - 2. termín.

 

Termín praktických zkoušek ve třídách 4.ME a 2.PE bude upřesněn. Plán je před ústními zkouškami.

Rozhodnutím ředitele školy zůstává beze změn vyhlášený způsob konání praktických zkoušek. 

 

Existuje možnost registrace na výsledkový portál žáka. K registraci maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Výpis byl zaslán 16. 12. 2020.


Doporučeno sledovat stránky Cermatu. Právní předpisy jsou na https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy.

 

16. 2. 2021   Ing. Zdeněk Cach

Další články, které by vás mohly také zajímat

Máte díru v ruce?

Zařídíme. Pochopitelně bezbolestně a bez kapky krve.

Srolujte kus papíru (ideální A4, lze i menší) do ruličky o průměru asi 2 cm jako dětský dalekohled a dívejte se do ní pravým okem, levé oko zavřete. Vedle ruličky dejte levou ruku dlaní k sobě. Levé oko otevřete a dívejte se na dlaň své ruky, kterou držíte vedle ruličky. Za chvíli uvidíte svoji ruku s dírou uprostřed. Jaké je vysvětlení? Má dokonce i odborný název - jmenuje ...

I v zimě myslíme na záchranu lesů

Žáci druhého ročníku grafického oboru tvoří v distanční výuce apelační plakáty s tematikou ochrany lesů.

I když je zima, nesmíme zapomínat na ochranu lesních společenstev. Například zdravotní stav našich jehličnatých lesů je výrazně nejhorší v celé Evropě a během čtyř následujících desetiletí hrozí rozvrat naprosté většině smrkových porostů, tedy až dvěma pětinám všech českých lesů. Podle zprávy Ministerstva zemědělství ...

Nové přístroje v laboratořích Do Nového

V laboratořích bylo modernizováno vybavení!

Tento nový přístroj RLC můstek nahrazuje stávající RLC můstky ještě z produkce firmy Tesla. Po několikerých opravách bylo rozhodnuto o vyřazení a nákupu nových moderních přístrojů. Jejich výhodou je jednoduchá obsluha, intuitivní ovládání a schopnost měřit kapacity řádu jednotek pikofaradů, indukčnosti řádu mikroHenry. To umožňuje určit chybu měření, kterou nám vnáší přívodní ...