Články

zpět na články novějšístarší

OPVK 44 – Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání

Na začátku školního roku 2013/2014, konkrétně 1. září 2013 zahájila Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Pardubicích jako partner č. 10 realizaci projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK 44). V Pardubickém kraji je do tohoto projektu zapojeno celkem 16 středních škol. Obsahem a cílem projektu je získat zájem žáků středních a základních škol o studium přírodovědných a technických oborů s využitím následujících forem vzdělávání:

  • zahájení nových vzdělávacích aktivit pro žáky střední školy (technické kroužky, exkurze),
  • zlepšení vybavenosti odborných učeben školy a modernizace stávajícího zařízení,
  • vybudování dvou zcela nových odborných učeben,
  • prohloubení spolupráce školy se zaměstnavateli regionu,
  • prohloubení spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky při Univerzitě v Pardubicích,
  • výuka technické angličtiny a tvorba anglického odborného slovníku,
  • podpořit vzdělávací aktivity pro žáky spolupracujících základních škol (Polabiny I, Dubina, Lázně Bohdaneč a Dašice) na střední škole, především v oblasti elektrotechniky,
  • technické kroužky pro žáky partnerských základních škol,
  • exkurze do odborných firem pro žáky partnerských základních škol.

Výstupem spolupráce se základními školami je navázání trvalé spolupráce se ZŠ a motivace žáků ZŠ k technickým profesím, rozšíření objemu a rozsahu praktické výuky žáků ZŠ s využitím především odborných učeben a dílen vybudovaných na SPŠE a VOŠ Pardubice.

vytvořeno: 18. 7. 2014 12:15:33