Články

zpět na články novějšístarší

Projekt OPVK44 ve školním roce 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 bude probíhat druhý rok projektu „OPVK44 – Vzdělávání pro konkurence schopnost“ ve stejných klíčových aktivitách. Oproti minulému školnímu roku však nastanou drobné pozitivní změny. Díky realizaci plánovaného nákupu zařízení pro vybavení laboratoří a odborných učeben budeme moci využít nové přístroje a učební pomůcky při výuce a při realizaci zájmových kroužků v hodnotě 3 970 008 Kč. V rámci OPVK44 jsme vybavili nebo inovovali těchto deset učeben:

 • B221 (učebna číslicové techniky) – RC stavebnice
 • A003 (učebna počítačové grafiky a robotiky ZŠ) – nové počítače, skener, tiskárna, projektor
 • C217 (učebna počítačové grafiky a robotikly SŠ) – nové počítače, skener, tiskárna, projektor
 • EA11 (učebna CNC obrábění) – CNC frézky, 3D tiskárna
 • A005 (učebna přenosových datových sítí) – nová učebna přenosové technologie
 • B206 (učebna elektroniky) – interaktivní tabule, napájecí zdroje, elektronické stavebnice
 • B133 (učebna praxe elektro) – páječky,
 • EA20 (dílna elektro) – zařízení na výrobu plošných spojů (leptání a osvit desek), termokamera
 • D251 (učebna PLC) – mikročipy a int. řízení budov, termokamera
 • B224 (učebna telekomunikačních zařízení a zpracování signálů) – elektronické stavebnice EMONA

V letošním roce chceme zrealizovat 348 lekcí v klíčové aktivitě KA5 (kroužky pro žáky střední školy), 191 lekcí v klíčové aktivitě KA13 (kroužky pro žáky základních škol) a 40 návštěv žáků základních škol v laboratořích SPŠE a VOŠ Pardubice v rámci klíčové aktivity KA12. 

Klíčová aktivita KA5 – kroužky pro žáky střední školy

Ve školním roce 2014/2015 jsme v rámci KA5 otevřeli tyto kroužky:
 • Počítačové hry –
 • Robotika pro začátečníky –
 • Stavba nízkofrekvenčního zesilovače –
 • Zábavná elektrotechnika pro žáky oborů M – , ,
 • Počítačová grafika v elektrotechnice –
 • Stavba a konstrukce počítačů pro elektronické aplikace –
 • Zabezpečovací techniky –
 • CNC obrábění –
 • Zábavná elektronika pro žáky oborů L a H – ,
 • Programování mikroprocesorů – ,
 • Multimédia v elektrotechnice –
 • Pokročilá robotika –
 • Digitální snímače ve fotografii –
 • Programování mikroprocesorů v C++ – Ing. Matoušek, Ing. Roleček
 • Inteligentní řízení budov pro žáky oborů M, L a H – ,
 • Tiskárna 3D – konstrukce, stavba a modelování – , ,
 • Tepelná vodivost stavebních materiálů – Ing., Mgr. Švadlenka

Kroužky se uskuteční v počtu 20 lekcí za celý školní rok. Zájemci o práci v kroužku se mohou hlásit u příslušného lektora.

Klíčová aktivita KA13 – kroužky pro žáky základní školy

Ve školním roce 2014/2015 jsme v rámci KA13 otevřeli tyto kroužky:
 • PC grafika a digitální fotografie (ZŠ Pardubice-Studánka) –
 • Robotika (ZŠ Lázně Bohdaneč) –
 • Praktická fyzika (ZŠ Pardubice-Polabiny) – Mgr. Vavřina
 • PC technika (ZŠ Pardubice-Polabiny) –
 • Grafika a multimédia (ZŠ Pardubice-Polabiny) –
 • Mediální kroužek (ZŠ Dašice) – Mgr. Vlček
 • Optika a elektronika (ZŠ Dašice) – Dr. Stránská, Dr. Štěpánek
 • Hrátky s fyzikou (ZŠ Dašice) – Dr. Stránská, Dr. Štěpánek

Kroužky se uskuteční v počtu 20 lekcí za celý školní rok. Zájemci o práci v kroužku se mohou hlásit u příslušného lektora.

vytvořeno: 22. 10. 2014 7:47:01