Články

zpět na články novějšístarší

Projekt OPVK 44 – podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Projekt OPVK 44 určený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání si klade za cíl zkvalitnit podmínky pro výuku přírodovědných a technických oborů a navázání spolupráce mezi středními a základními školami. Letos v březnu projekt OPVK44 vstoupil do šestého monitorovacího období. To je důvod k zamyšlení a k vyhodnocení dosavadního průběhu na naší škole – Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Pardubicích. Ve škole bylo rámci klíčové aktivity KA2 „Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání“ inovováno deset učeben:

učebnavybavení
učebna číslicové technikyRC stavebnice
učebna PC grafiky a robotiky ZŠpočítače, skener, tiskárna, digitální – projektor, stavebnice LEGO
učebna PC grafiky a robotiky SŠpočítače, skener, tiskárna, digitální – projektor, stavebnice LEGO
učebna CNC obráběníčíslicové frézy značky MERKUR, 3D tiskárna
učebna přenosových datových sítítechnologie přenosových sítí
učebna elektronikyinteraktivní tabule, napájecí zdroje, alternativní zdroje
učebna Praxe–elektro páječky, nepájivá pole, měřící přístroje
dílna elektrozařízení na výrobu a leptání plošných spojů (leptání a osvit desek), termokamera
učebna PLCmikročipy a zařízení pro inteligentní řízení budov, termokamera
učebna telekomunikačních zařízení, zpracování signálůzařízení pro radiové určování polohy, akustický radar…

V těchto inovovaných učebnách neprobíhá jenom výuka, ale konají se zde i zájmové kroužky v rámci klíčové aktivity KA 5. Ve škole pracuje sedmnáct odborných kroužků, v kterých si žáci prakticky ověřují a doplňují znalosti z teoretické výuky a cvičí praktické dovednosti. Nabídka je opravdu pestrá. Od tvorby počítačových her, programování CNC strojů, stavby zesilovače, inteligentního řízení domů až po konstrukci vlastní 3D tiskárny nebo složitého robota.

V rámci klíčové aktivity KA12 „Sdílení učeben/dílen/laboratoří střední školy pro povinnou výuku žáků základních škol zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání“ spolupracuje SPŠE a VOŠ Pardubice se šesti patronátními základními školami – ZŠ Pardubice Polabiny 1, ZŠ Pardubice Dubina, ZŠ Pardubice Studánka, ZŠ Lázně Bohdaneč, ZŠ Dašice a Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice, Do Nového 1131. Na těchto základních školách probíhají také zájmové technické kroužky. Konkrétně na Základní škole v Dašicích to jsou Mediální kroužek, Optika a elektronika a pro žáky 6. a 7. ročníku je to kroužek s názvem Hrátky s fyzikou. Právě tento kroužek naznačuje, jak je důležité začít včas seznamovat žáky s technikou. Tak jako se lidská populace dožívá vyššího věku, tak i dříve dospívá, a proto je třeba děti již v tomto věku seznamovat s tajemstvími fyziky a techniky.

Další důležitou klíčovou aktivitou jsou plánované návštěvy laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky při Univerzitě v Pardubicích žáky střední školy. Tato klíčová aktivita KA 7 výrazně zvyšuje teoretické znalosti a praktické dovednosti středoškoláků, které nemůže poskytnout žákům střední škola, neboť vysokoškolské laboratoře jsou s ohledem na studijní program VŠ mnohem složitější a mnohem lépe vybavené. Žák zde získá dokonalý přehled o funkci probírané technologie, naučí se vědecky přemýšlet o technických problémech. Úroveň vybavení laboratoří i způsob a organizování výuky na VŠ ho může přimět studovat regionální vysokou školu. Klíčová aktivita KA 7 pomáhá také našim žákům připravit kvalitnější projekty do studentských odborných soutěží.

Projekt OPVK 44 určený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání se nevěnuje pouze žákům, ale v rámci klíčové aktivity KA15 „Spolupráce střední školy s vysokými školami a zaměstnavateli“ umožňuje vzdělávání pedagogů. V souvislosti s touto aktivitou a za účelem posílení odborných kompetencí se pedagogičtí pracovníci středních a základních škol zúčastňují vzdělávacích programů ve vybraných firmách a institucích využívajících nejnovějších technologií v komunikační a informační technice včetně vysokých škol. Získávají tak znalosti a odbornosti pro výrazné zkvalitnění výuky.

Poslední neméně důležitou klíčovou aktivitou je Kroužek anglického jazyka – KA20, kde si žák zvyšuje úroveň znalostí cizího jazyka tak, že bude schopen popsat fyzikální jevy a funkce elektronických obvodů a využije těchto znalostí při řešení studentských projektů na odborných soutěžích a konferencích.

V rámci začínajícího šestého monitorovacího období projektu OPVK44 prezentovala SPŠE a VOŠ Pardubice dosavadní průběh tohoto projektu v úterý 24. března 2015 v prostorách přednáškového sálu Ing. Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje. Zástupci regionálních firem, krajské hospodářské komory, úřadu práce a prostřednictvím novinářů i široká veřejnost se mohli seznámit s realizovanými projekty v rámci OPVK44 žáků Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice, studenty Katedry elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a činností zájmového kroužku Hrátky s fyzikou při Základní škole v Dašicích.

Solární vozítko, využití alternativních zdrojů energie, akustický snímač polohy nemocného, či kvadrokoptéry a dalších devatenáct exponátů – to vše zde bylo v úterý 24. března 2015 k vidění. Akce byla praktickou ukázkou projektu OPVK 44 určeného na podporu přírodovědného a technického vzdělávání a uskutečnila se pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové. Na závěr uveďme několik statistických údajů:

 chlapcidívkycelkem
počet podpořených žáků středních a základních škol v rámci projektu OPVK449052291134
počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání362864
počet podpořených pedagogů – poskytovatelů služeb  41

Tím samozřejmě projekt OPVK44 určený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání nekončí. Jsme rádi, že není na naší škole sám. Již 21. dubna letošního roku uspořádáme u nás ve škole další kolo Technohrátek 2015, kde budou mít návštěvníci možnost zhlédnout další práce našich žáků.

vytvořeno: 30. 3. 2015 7:58:00