Články

zpět na články novějšístarší

Za poznáním do Anglie

neděle 1. 11. - sobota 7. 11. 2015

Jazykový a poznávací zájezd žáků 3.D do Anglie se uskutečnil 1. 7. 11. 2015. Zájezd byl financován z grantu EU Výzvy 56 MŠMT.

ZA POZNÁNÍM DO ANGLIE

JAZYKOVÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD ŽÁKŮ SPŠE 1 – 7. 11. 2015

V RÁMCI GRANTU EU VÝZVA MŠMT 56

Zúčastněným žákům bylo splněno přání navštívit Anglii, seznámit se s jejími významnými památkami a zlepšit si jazykové dovednosti. Možnost výjezdu financovaného z grantu Evropské unie byla pro žáky překvapením a motivem k odpovědnější školní i mimoškolní práci.

Celodenní cesta autobusem přes Německo, Belgii, Francii i noční přeprava trajektem z Calais do Doveru byla únavná, přesto se všichni žáci těšili na prohlídku univerzitního města Cambridge, která následovala hned ráno po příjezdu do Anglie. Starobylé koleje působily důstojnou atmosférou, zejména v kontrastu s množstvím mladých studentů projíždějících se na kolech mezi jednotlivými místy přednášek. Každý ocenil možnost prohlédnout si významnou King´s College a obdivovat její kapli postavenou ve zdobném, pozdně gotickém slohu. Pozornost si zasloužil i originál Rubensova obrazu nad oltářem.

Jednou z nejočekávanějších exkurzí byla návštěva muzea letadel v Duxford. Žáci se mohli projít Concordem, prohlédnout si bojová letadla ze 2. světové války, obdivovat moderní letadlo Hurrier a vyfotografovat si alespoň některé z 200 vystavených exponátů.

Když jsme večer přijížděli ke Stratfordu, zneklidňovaly žáky otázky : „Kde budu ubytovaný? Jaká bude moje rodina?“ Ale ráno panovala radostná nálada – všichni si sdělovali své zážitky, mluvilo se hlavně o rodinách a o jídle, které všem chutnalo.

A tak jsme se s dobrou náladou vypravili do Birmighamu získat informace o výrobě vozů Jaguár a poté jsme  se přesunuli do čokoládovny v Cadbury. Exkurze v továrně Jaguár byla opravdovým zážitkem. Přesná práce robotů i vysoce kvalifikovaná ruční práce dělníků si zasloužila obdiv. Bylo možné sledovat montáž elektroniky nejen do řídícího systému auta, ale i do dveřní výplně a sedadel. Bylo zřejmé, že je věnována velká pozornost pohodlí cestujících – je možné zapnout ohříváni či chlazení sedadla, masáž, chlazení šampaňského a nebo sledovat film na obrazovce, která z jiného úhlu přenáší řidiči data z GPS.

V muzeu výroby čokolády jsme se projeli vláčkem kulisami džungle, obdivovali jsme mohutné kakaovníky a samozřejmě jsme ochutnali lahodnou čokoládu, ale expozice byla určena spíše mladším dětem, tak ji příště do programu pravděpodobně nezařadíme.

Ve středu a ve čtvrtek dopoledne probíhalo vyučování v moderní jazykové škole. Žáci byli rozděleni do skupin podle jazykové úrovně, jejich učitelé byli zkušení angličtí pedagogové. Žáci byli nadšeni vyučovacími metodami zaměřenými na rozhovory, diskuse, hraní rolí. Ocenili vstřícnou, přátelskou atmosféru v hodinách a vlídnost učitelů. Poslední den předvedli čtyřčlenné skupinky vtipné scénky, většinou zaměřené na studijní obor žáků. Obecenstvo se opravdu dobře bavilo a oceňovalo spolužáky vřelým potleskem. Na závěr byl každému předán certifikát.

Ve středu po vyučování provedla průvodkyně naši výpravu Stratfordem, malebným, typicky anglickým městem se zachovalými hrázděnými domy, dřevěnými vývěsními štíty i obchůdky nabízejícími různé drobnosti. Dům, kde se dramatik narodil, jsme bohužel nemohli nenavštívit, ale pobavilo nás vystoupení místních herců, kteří předvedli balkónovou scénu z Romea a Julie. Uctili jsme i hrob geniálního dramatika v místním kostele.

Ve čtvrtek po vyučování jsme si prohlédli hrad Warvick a názorně jsme se seznamili se životem ve středověku. Protože se nepříjemně rozpršelo a v zimní sezoně je i kratší trasa prohlídek, nestihli jsme se projít po hradbách a nemohli jsme se pokochat výhledem na řeku Avon.

Poslední den byl věnován Londýnu. Část žáků odjela na prohlídku stadionu Chelsea, ale většina zamířila do technického muzea. Sbírky dokumentují vývoj techniky od parního stroje po výzkumné lety do vesmíru, robotiku, nanotechnologii i vynálezy v lékařství.

Po prohlídce muzea následovala celodenní trasa Londýnem kolem nejvýznamnějších památek. A tak si každý mohl prohlédnou a vyfotografovat Buckingham Palace, množství vodního ptactva a ochočené veverky v James´ Park a  zjistit, že sídlo premiéra ze zadní strany není malý domek, ale rozlehlý palác. Okružní cesta dále vedla kolem Westminster Abbey, Houses of Parliament, Royal´s Guard a na Trafalgar Square se sochou admirála Nelsona, přes Piccadilly Circus a skončila na přepychové nákupní avenue Oxford Street. Po nákupech v Primemarku jsme se metrem přemístili k London Eye, kde nás čekal autobus a nastoupili jsme noční cestu přes půl Evropy domů. Přejezd hranice byl spojen s úlevným vydechnutím: „Bylo to krásné, ale doma je doma.“

24. 11. 2015   Mgr. Jana Binarová