Články

zpět na články novějšístarší

Soutěžní klání základních škol

středa 25. 11. 2015

Soutěžní klání přilákalo do naší školy 206 žáků základních škol, ti soupeřili v různých technických disciplínách, v soutěžích PC_ák, S-ROBOT a ELEKTRONIKA i jinak.

Ve středu 25. listopadu 2015 se naše škola proměnila v soutěžní kolbiště, kde své síly mohli poměřit všichni žáci 8. a 9. tříd, kteří mají kladný vztah k technice a informačním technologiím. Nesoutěžili však za pomoci svalů, ale naopak museli zapojit své mladé mozky a překonat ostatní díky vlastním znalostem a důvtipu.

Pro mnohé z mladých účastníků šlo o první příležitost, kdy mohli porovnat své dovednosti nejen proti svým spolužákům, ale i proti žákům z jiných škol. O faktu, že konkurence byla značná, svědčí množství škol a žáků, kteří se zúčastnili jedné ze tří současně probíhajících soutěží. Příležitost zasoutěžit si využilo 206 žáků z 27 škol z Pardubického a Královéhradeckého. Pro každého se našla soutěž nebo její kategorie, ve které mohl vyniknout a předvést to nejlepší. Největší skupinu zájemců přilákala informatická soutěž PC_ák, pro kterou to byl již neuvěřitelný 21. ročník. Nelze však opomenout ani neméně důležité mladší sourozence soutěže, a to 2. ročník robotické soutěže S-ROBOT o nejrychlejší vozítko plnící úkoly na stanovené dráze a 5. ročník soutěže Elektronika i jinak. Pro všechny naše soutěžící byly připraveny hodnotné ceny od sponzorů soutěže ERA, a.s., Foxconn s.r.o., Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a Technické akademie Erwina Junkera Holice.

PC_ák 21. ročník

Nejstarší soutěž PC_ák, na kterou přijalo pozvání 27 škol se 158 přihlášenými žáky, připravila pro soutěžící výzvu v podobě tématu „Rybolov, aneb od udice na talíř“. Soutěžní práce žáků tak byly plné šupin, vodní hladiny a podvodní fauny.

Soutěž PC_ák nabídla svým soutěžícím tři kategorie, ve kterých mohli ukázat, co v nich dřímá.  Při zpracovávání grafického návrhu na zadané téma mohli ukázat své kreativiní schopnosti. Využít soutěžící mohli některý z předem zvolených profesionálních grafických editorů od společnosti Adobe nebo Corel.

Další kategorií v této soutěži byla tvorba prezentací, jež byla ještě rozdělena podle účastníků na žáky 8. a žáky 9. tříd. Téma bylo společné – představit kouzlo rybaření a základní informace začínajícím rybářům. Vše mělo být zpracováno hravou a zábavnou formou pomocí počítačové prezentace.

Poslední hlavní kategorií byla tvorba webových stránek. V této kategorii museli soutěžící předvést nejen svou vlastní kreativitu, ale zároveň i znalost jazyka HTML, CSS či Javascriptu, což vyžaduje důkladnou přípravu. Přestože soutěž nepatřila mezi jednoduché, byly soutěžní práce velmi zajímavé a častokrát překvapily i hodnotící komise.

Kromě výše zmíněných hlavních kategorií probíhala paralelně napříč všemi kategoriemi i znalostní soutěž zaměřená na vědomosti o ICT.

Konkurence byla veliká, a přestože soutěžní práce byly nápadité, zajímavé a originální, stál před hodnotícími komisemi nelehký úkol - vybrat ty nejlepší práce.

Žákovské práce a další informace o soutěži naleznete zde:

 

Výsledky PC_ák 2015

 

Soutěž o nejrychlejší vozítko plnící úkoly na stanovené dráze 2. ročník

Tato soutěž spočívala v sestrojení a naprogramování robotického vozítka stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 v jazyce NXT-G, které co nejrychleji projede zadanou trasu a splní přitom určité úkony (zastaví na požadovaném místě, objede překážku, zahraje melodii, zobrazí text na displeji apod.). Soutěže se mohli zúčastnit všichni, dokonce si soutěžící mohli přenést vlastní sestavené a naprogramované vozítko, ostatním byly robotické stavebnice zapůjčeny v den soutěže. Soutěžilo se ve dvoučlenných týmech a samotná soutěž S-ROBOT přilákala 36 soutěžících z 11 škol.

Výsledky a více informací o soutěži naleznete zde:

 

Výsledky SROBOT 2015

 

ELEKTRONIKA i jinak 5. ročník

Pro tříčlenné týmy nadšenců do elektroniky, elektrotechniky a fyziky si připravili organizátoři 5. ročníku akce ELEKTRONIKA i jinak zábavné, návazné a praktické úkoly, které prověřili teoretické znalosti a šikovnost soutěžících v uvedených oblastech. Soutěže se zúčastnilo 33 žáků z 9 škol.

 Výsledky ELEKTRONIKA i jinak 2015

 Vyhlášení soutěží

Vyhlášení soutěží probíhalo díky vysoké účasti a štědrosti našich sponzorů ve velkém stylu. Školní tělocvična, proměněná v konferenční sál, praskala ve švech a všichni soutěžící byli plni očekávání, zdali to nejsou právě oni, kteří vyhrají některou z hodnotných cen a osvědčení o kvalitě jejich dovedností v podobě diplomu. Letošní kolo soutěží bylo také ozvláštněno o nový systém rozdělování cen, kdy bylo pořadí vyhlašováno od prvního místa, aby si mohl každý soutěžící vybrat svou zaslouženou odměnu.

Hodnotné ceny pak s radostí předali naši významní hosté, za společnost ERA a.s. pogratuloval a popřál hodně štěstí vítězům Ing. Milan Starý, ze společnosti Foxconn CZ s.r.o., blahopřál Ing. Jiří Kropáč, manažer lidských zdrojů, dále pak RNDr. Eva Malinová, ředitelka krajské hospodářské komory Pardubického kraje, Ing. Jiří Doležal CSc., člen republikového výboru hospodářské komory, Ing. Zdeňka Kulhánková, manažerka Technické akademie Erwina Junkera Holice a prof. Ing. Pavel Bezoušek CSc., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty elektrotechniky a informatiky na Univerzitě Pardubice.

Zajímavým zpestřením bylo umístění žáků ze ZŠ Chroustovice, kteří ač z menší školy, dosáhli 3 hodnocených míst v soutěží PC_ák. Tato škola se v minulém roce zúčastnila projektu OPVK 44 – Vzdělání pro konkurenceschopnost pod vedením RNDr. Jany Reslové.

Na závěr celého dne byla připravena další novinka, a to konkrétně tombola. Všichni soutěžící dostali během soutěžního dne soutěžní číslo do slosování. Na závěr celého ceremoniálu pak proběhlo losování a deset šťastných výherců si odneslo další hodnotně ceny, které do tomboly věnovali naši partneři.

Gratulujeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.

27. 11. 2015   Mgr. František Věcek