Články

zpět na články novějšístarší

Jazykové vzdělávání učitelů

OPVK 57 klíčová aktivita KA3

Do e-learningové formy studia se zapojilo všech devět  učitelů s velkou chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Velkou výhodou se jevila možnost pracovat svým vlastním tempem, tudíž bez stresového zatížení a dle svých individuálních časových možností. Vše se navíc odehrávalo v dobře známém domácím či pracovním prostředí. Učitelé rovněž ocenili možnost pracovat na zlepšení své výslovnosti, používali moderní IT vybavení včetně sluchátek s mikrofonem, což umožňovalo nahrávání vlastního hlasu a následně alespoň částečně ztrátu ostychu z mluvení.
Kurz byl i značnou inspirací pro učitelku jazyků v tom, jak začlenit do výuky žáků více poslechu, mluvení a atraktivních cvičení.
E-learningový kurz zaujal jak mladší generaci učitelů, tak i kolegy s dlouholetou praxí v oboru, čímž všichni prokázali svůj kladný vztah k moderním technologiím. Skloubení moderní techniky a znalost jazyků jsou dnes nezbytnou součástí profilu odborníka a zcela vyhovují požadavkům doby.
Program byl přístupný online. Výuka začínala rozřazovacím testem a po přiřazení úrovně pokročilosti měl každý učitel vypracovat kurz obsahující 12 lekcí a 5 kontrolních testů. Lekce i testy byly zaměřené především na procvičování poslechu a výslovnosti.
U zúčastněných učitelů se téměř nelišily úrovně, v podstatě všichni splňovali předpoklady tak zvaných falešných začátečníků, označovaných stupněm A1. Někteří se během svého kurzu dostali na následný stupeň A2, což jim otevírá možnost být povýšen na studijní úroveň B1.

  • Kurz byl zaměřen především na zdokonalování se v poslechu s porozuměním a na rozvoj řečových dovedností, včetně nácviku správné výslovnosti.
  • Pro jazykáře byl projekt inspirací, jak oživit a zatraktivnit svou výuku.

3. 2. 2016   RNDr. Jana Reslová