Články

zpět na články novějšístarší

Závěrečná zkouška oborů H

pátek 9. 6. 2017

Od 2. do 9. června se konaly na pracovišti Do Nového závěrečné zkoušky oborů Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Rekvalifikace.

Písemná státní část byla v pátek 2. června na učebnách teorie, v dalším týdnu proběhla praktická zkouška na dílnách praktického vyučování.

Praktická zkouška vychází ze státní části a obsahuje také část školní, zohledňující specifikaci školy.

Zkouška byla náročná a dobře prověřovala znalosti a schopnosti studentů. Vyráběl se například stabilizovaný zdroj, časový spínač nebo se prováděla elektrická silnoproudá zapojení. Součástí zkoušek byla měření elektrických veličin a celkové funkčnosti zařízení. Výsledky byly zpracovány tabelárně a graficky.

S potěšením konstatujeme, že si studenti dobře poradili se zadanými úkoly a všichni teoretickou i praktickou část závěrečné zkoušky složili úspěšně.

Zbývá tak už jen část ústní, která proběhne v předposledním týdnu měsíce června.

 

Jan Hurda ᴂ

foto Jan Hurda

15. 6. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová