Články

zpět na články novějšístarší

Nový obsah maturity?

pátek 6. 10. 2017

Nejlepší středoškoláci z elektrotechnických oborů měli příležitost strávit tři dny na tzv. „Energetické maturitě“ se zaměřením na distribuci elektrické energie.

    Stáž se minulý týden uskutečnila v centru ČEZ “Hučák” v Hradci Králové a skládala se z přednášek a besed, zaměřených na distribuci elektrické energie. Nechyběly ani exkurze na dispečink Skupiny ČEZ, rozvodnu elektrické energie nebo specializované oddělení práce pod napětím.

     Ze SPŠE a VOŠ Pardubice se této akce měli možnost zúčastnit 4 žáci 1. ročníku nástavbového studia včetně jedné dívky. Vysoce odbornou oblast představoval i úsek diagnostiky, kde byly účastníkům přiblíženy možnosti využití termovize v energetice, metody zjišťování stavu kabelů a praktické využití ochranných a pracovních pomůcek. Žáci se také setkali se zaměstnanci ČEZ distribuční a pobesedovali s manažery z oblasti distribuce.

    Jedinou chybou akce bylo pouze počasí, které v uplynulém týdnu příliš nepřálo. I když dle názoru praktiků se právě za takového počasí řeší nejvíce poruchových zásahů a dochází k nejvíce výjezdům.  

 

Ing. Jiří Huráň

Foto Jan Hurda

11. 10. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová