Články

zpět na články novějšístarší

Elektronika i jinak

středa 29. 11. 2017

Celkem 21 žáků v 7 tříčlenných družstvech změřilo své síly v soutěži Elektronika i jinak.

V laboratořích školy realizovali zapojení běžící šipky a naměřili průběhy střídavého elektrického napětí. Vlastní soutěži předcházela krátká příprava tak, aby se sjednotily požadavky na konečný výrobek, neboť způsob osazování plošných spojů se od požadavků ČSN očividně lišil. Po krátké přípravě si každý z žáků sestavil a zapájel plošný spoj s reliéfem šipky, která se postupně rozsvěcuje. Přes počáteční drobné problémy se zapojením všechny šipky svítily. Po změření požadovaných veličin komise vyhodnotila vždy nejlepší šipku z každého družstva a výsledky měření. Přestože nakonec byla vyhlášena 3 nejlepší družstva, nikdo neodešel s prázdnou, protože partner školy ČEZ a.s. věnoval každému drobné ceny a každý účastník si samozřejmě odnesl vlastnoručně vyrobenou šipku.

Ing. Jiří Huráň

Foto Jan Hurda

7. 12. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová