Články

zpět na články novějšístarší

Ikony pro TEREZU - aplikaci záchranné služby železničních drah

pondělí 18. 12. 2017

Žáci druhého ročníku oboru Grafika a webdesign uplatnili své nadání při tvorbě grafických návrhů ikon pro multimediální operační software celostátního Hasičského sboru SŽDC.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (zkratka SŽDC), je česká státní organizace, která hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona o dráhách, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Také přiděluje kapacitu dopravní cesty na celostátní dráze a na regionálních drahách ve vlastnictví České republiky. Patří mezi největší české firmy podle počtu zaměstnanců.

SŽDC provozuje specializovanou hasičkou záchrannou službu. Tato služba je technicky koordinována multifunkční aplikací, jejíž název je TEREZA. Tato aplikace je již funkční a používá se v ostrém provozu pro řízení hasičských zásahů.

Zadavatel z organizace SŽDC má přání vylepšit grafickou podobu některých ikon a grafických prvků v této aplikaci a zároveň ji doplnit o nové grafické ikony. S tímto přáním se obrátil na naši školu, konkrétně na žáky druhého ročníku grafického oboru třídy 2.G.

V projektu je několik typů grafických prvků. V první fázi žáci realizovali ukázkové grafické prvky typu MAPOVÁ ZNAČKAIKONA NABÍDKY MOBILNÍ APLIKACE (mapové značky slouží pro znázornění geografické polohy objektů důležitých pro popis operační zásahové situace, ikony podporují orientaci uživatelů v nabídkách funkcí mobilní aplikace).

Úkolem žáků bylo připravit soubor pěti vektorových ikon, které vytvářeli v prvním čtvrtletí aktuálního školního roku v rámci předmětu Grafika. Cílem bylo připravit úvodní sadu ukázkových grafických prvků, které byly zadavateli v říjnu odevzdány a ze kterých skupina odborníků ze SŽDC vybírala odpovídající typ a formu zpracování. Na základě tohoto výběru potom budou vybraní žáci zpracovávat celkovou sadu ikon, jichž bude cca 20.

V pondělí 18. 12. 2017 zadavatel ze SŽDC pan Jiří Zoubele osobně navštívil žáky třídy 2.G, aby vyhlásil výsledky výběrového řízení – jako finalisté, kteří budou profesionálně realizovat grafickou podobu všech ikon pro TEREZU, byly na základě odevzdaných ukázkových grafických prvků vybráni Denisa Nekvindová, Kristýna JadrnáDavid Grman. Všichni tři obdrželi věcné dary, což jim i škole připomnělo atmosféru blížících se Vánoc, neboť tento úspěch není dárkem jenom pro žáky, ale i pro školu, která se může pochlubit pracovitými a talentovanými žáky.

Denisa, Kristýna a David vytvoří společný tým, ve kterém si rozdělí úkoly a jako týmová skupina budou na základě zadání HS SŽDC v roce 2018 realizovat kompletní sadu všech ikon pro TEREZU. Přejeme našim žákům do rozvoje jejich nově nabývaných profesních grafických zkušeností hodně sil, trpělivost, vytrvalost, pracovitost a neutuchající tvořivost!

20. 12. 2017   RNDr. Jana Reslová