Články

zpět na články novějšístarší

Sportovní den

pondělí 25. 6. 2018

Na pondělí 25. 6. 2018 připravila sekce tělesné výchovy pro žáky sportovní den, který se konal v parku Na Špici.

        Žáci se mohli zúčastnit fotbalového turnaje, turnaje v lakrosu a frisbee, orientačního běhu či silového víceboje. Dále se mohli projet na paddleboardech a dračí lodi. Program doplnil workshop školního metodika prevence Mgr. Františka Věcka na téma kyberšikana pro žáky prvních a druhých ročníků.

         Po celou dobu konání sportovního dne doprovázeli své třídy třídní učitelé, kteří se mohli zapojit do aktivit s žáky, zahrát si s nimi hry a zakončit program opékáním vuřtů. Žáci i učitelé prožili krásný a pohodový den, který byl příjemným zakončením školního roku.

Mgr. Petr Mikuláš

foto Jan Hurda

1. 7. 2018   Mgr. Kateřina Jiroutová