Články

zpět na články novějšístarší

Přednášky z dějin umění

čtvrtek 4. 10. 2018 - čtvrtek 20. 6. 2019

Přednášky se konají pravidelně pro zájemce z řad žáků, kteří plánují po maturitě nastoupit na některou z vysokých škol, kde se u přijímacího řízení vyžaduje hlubší znalost dějin umění. Přednášky jsou výkladové s obrazovým doprovodem.

Naši absolventi grafického studijního oboru možná zatouží po studiu na některé vysoké škole či univerzitě, která nabízí studium v libovolném odvětví grafického designu. U většiny typů takového studia jsou u přijímacích zkoušek po uchazečích požadovány také znalosti z dějin umění. Jelikož se na naší škole dějiny umění nevyučují jako samostatný předmět, jsou pro zájemce otevřeny dobrovolné přednášky z dějin umění. Přednášky se konají vždy v úterý v čase 8:00 – 8:40 v učebně C314 (pro začátečníky) a ve čtvrtek v čase 7:00 – 7:50 v učebně C314 (pro pokročilé). Přednášky vede Mgr. Jaroslav Svoboda.

Důvod, proč je nezbytné zvládnout základní přehled dějin umění, je zřejmý hned, jakmile si budoucí uchazeč prohlédne náročnost vzorových přijímačkových testů. Pro žáky bydlící v Pardubicích a v nejbližším okolí připadá v úvahu jakožto zeměpisně nejbližší vysoká škola s grafickým oborem třeba Univerzita Hradec Králové, která nabízí obor Grafická tvorba - multimédia; zde je příklad požadavků u přijímacího řízení:

Přijímací zkouška probíhá ve 2 kolech (1. kolo – domácí práce, 2. kolo – praktická a ústní část)
1. kolo:
Předložení 20 ks domácích prací – z toho alespoň 10 studijních kreseb (portrét, figura); malba, volná grafika, grafický design.
Práce se předkládají v pevných deskách čitelně podepsaných, zásadně nerolované!
2. kolo – praktická a ústní zkouška:
Praktická zkouška:
– kresba podle modelu = portrét v životní velikosti
– volná kompozice na dané téma
Hodnocena je především výtvarná vyspělost uchazeče, jeho schopnost výtvarně zachytit viděnou skutečnost. Úkoly směřují k ověření smyslu uchazeče pro kompozici, tvarovou představivost a výtvarné cítění.
Ústní zkouška:
Požaduje se základní orientace v grafickém oboru, v dějinách umění (české a světové umění) a přehled o aktuálním dění v současném kulturním světě.
Časový rozvrh:
Praktická zkouška ……. 240 minut
Ústní zkouška ………… 15 minut
Celkové hodnocení:
V přijímacím řízení je možné dosáhnout nejvýše 200 bodů, z toho:
• domácí práce – max. 50 bodů
• teorie – max. 50 bodů
• praktická zkouška – max. 100 bodů
Limit úspěšnosti:
1. kolo – domácí práce – min. 30 bodů
1. + 2. kolo:
domácí práce + praktické zkoušky + ústní zkoušky – min. 130 bodů

Zde je přehled některých webových odkazů, na kterých je možné prohlédnout si vzorové testy z dějin umění, které se týkají různých dalších vysokých škol a vysokoškolských oborů, jež by mohly naše absolventy oboru Grafika a webdesign zajímat:

http://www.vysokeskoly.com/rady-a-clanky-5/jak-se-dostat-na-umelecke-obory
https://www.kampomaturite.cz/statni-maturita-testy/dejiny-umeni-vzorove-testy-2011
https://www.umprum.cz/web/cs/vzorovy-test-teoreticka-cast-prijimaciho-rizeni
https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/

Konkrétní příklady vzorových přijímačkových testů jsou také k nahlédnutí na našem školním Intranetu (https://i3.spse.cz/) na serveru U (učební materiály) v adresáři svoboda/Dějiny umění/Vzorové testy.

4. 10. 2018   Mgr. Jaroslav Svoboda