Články

zpět na články novějšístarší

Dobrý den, republiko, a vše nejlepší!

čtvrtek 25. 10. 2018

Naše škola SPŠE a VOŠ Pardubice si připomněla 100. výročí založení Československé republiky dne 25. 10. 2018, kdy v dopoledních hodinách probíhaly plánované akce v rámci oslav samostatnosti.

Žáci v komponovaném programu navštívili zajímavé budovy a technická zařízení postavená za 1. republiky.  Ti sportovně nadaní soutěžili ve šplhu na laně O pohár Bedřicha Šupčíka nebo se účastnili fotbalového turnaje O pohár Pepiho Bicana. Žáci si tak nenásilnou formou připomněli úspěšné sportovce 20. a 30. let.

Doplnění znalostí probíhalo i jinou formou. Celé dopoledne předváděli žáci své vědomosti ve znalostních kvízech a utkali se v souboji o nejlepší prezentaci. Soutěže  Pátrej, pátrej, pátrači,  se  dokonce účastnily týmy ze šesti odborných škol Pardubického kraje.

Oslavy vyvrcholily zasazením lípy na školním dvoře za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického a radního pro životní prostředí Ing. Václava Kroutila. Zasazení stromu je krásnou tradicí českého národa a popravdě je tou nejlepší investicí do budoucna. Rostoucí strom bude nejenom nám, ale i našim nástupcům připomínat významné výročí naší republiky, a navíc nám bude i zpříjemňovat život. Bude vyrábět kyslík, poskytovat stín v parném létě a jeho květy každý rok provoní celý školní dvůr.

Lípa se o nás všechny bude starat stejně pečlivě jako se starala naše maminka, když jsme ještě byli malými dětmi.  A naše republika – ta je přece matkou nás všech!

Mgr. Lea Bednaříková

2. 11. 2018   Mgr. Kateřina Jiroutová