Články

zpět na články novějšístarší

Výuka astronomie

úterý 25. 6. 2019

Žáci 2. ročníků navštívili v rámci výuky astronomie Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.

Nejprve jsme zamířili do planetária. Nové planetárium je složené z rotačního elipsoidu posazeného na podstavu ve tvaru širokého kvádru, vypadá jako přistávající vesmírný koráb.

V projekčním, plně digitálním sále jsme prožili virtuální let ke hvězdám i k samotným hranicím pozorovatelného vesmíru s úchvatnými pohledy na noční oblohu.  Snímky reálných vesmírných objektů, pořízených pozemskými a kosmickými dalekohledy, přispěly ke snadnějšímu pochopení výkladu a ukázaly neuvěřitelné pokroky v poznávání vesmíru. Každá skupina žáků si vybrala dle svého zájmu odborný film.

V ochozech sálu nás zaujala interaktivní expozice „Mikrosvět – makrosvět“, která znázorňuje obrovský rozsah měřítek, s nimiž se v přírodě setkáváme. Expozice je tvořena exponáty, např. mlžnou komorou, plazmovou koulí nebo modelem vesmíru, a velkými světelnými panely.  V další expozici „Energie – formy a přeměny“ jsme si stručně zopakovali základní fyzikální zákony a vyzkoušeli další zajímavé interaktivní exponáty, např. infrakameru nebo spektrální lampy.

V kopuli hvězdárny nás čekaly dalekohledy – hlavní refraktor 200 mm s přídavným refraktorem 250 mm. Dalekohled umožňuje pozorování při zvětšení až 250 krát. Při pozorování Slunce na projekčním stínítku jsme zahlédli sluneční skvrny, a při troše štěstí některé skupiny i jazyky žhavého plazmatu nad okrajem Slunce, tedy protuberance. Některé třídy si prohlédly na terasách hvězdárny přístroje meteorologické stanice, dalekohledem, pozorovaly blízké i vzdálenější okolí Hradce králové.

Astrofyzika není samostatný vyučovací předmět, učí se ve fyzice. Svojí historií, současností a budoucností však zasahuje téměř do všech předmětů, je součástí našeho běžného života.

Vesmír je jedna z největších záhad pro lidstvo. Fascinuje ho již od nepaměti.

Mgr. Alena Kvasničková

25. 6. 2019   Mgr. Alena Kvasničková