Články

zpět na články novějšístarší

CanSat - úspěch na mezinárodním finále soutěže

pondělí 24. 6. - pátek 28. 6. 2019

Historický úspěch týmu Charles 4th na evropském finále soutěže CanSat 2019 - tým získal jednu z hlavních cen - Best Outreach

Náš šestičlenný tým složený z pěti žáků SPŠE a VOŠ Pardubice (Václav Pavlíček, Lukáš Valta, Tomáš Forejt, Marek Dittrich a Petr Plíva) a jednoho žáka ze SPŠ stavební Pardubice (Daniel Dworschak) získal jednu z hlavních cen na mezinárodním finále soutěže CanSat, kterou pořádá evropská vesmírná agentura ESA. Jedná se o historický úspěch, protože doposud žádný jiný český tým v této soutěži nezískal cenu v mezinárodním finále.

Cílem soutěže je vytvořit satelit velikosti plechovky, který bude mít týmem stanovenou misi. Naší misí byl průzkum exoplanet, konkrétně jsme se zaměřili na hledání podpory života. Na mezinárodním finále, které proběhlo od 24. do 28. června v italském městě Bologna, jsme získali cenu Best Outreach. Porotě se líbila naše závěrečná prezentace, která zahrnovala školní VR headset HTC Vive a chytrý reproduktor Google Home Mini. Kromě toho se porotcům také líbilo konstrukční zpracování satelitu a kabelový management našeho satelitu EVA.

Průběh celé soutěže si můžete přečíst v následujících odstavcích. Pro přehlednost jsou události rozděleny podle dní.

Neděle – cesta

Naše výprava začínala jako obvykle na hlavním nádraží v Pardubicích. Veškeré naše vybavení bylo zabaleno do šesti zavazadel, přičemž jeden 25kilový kufr byl čistě plný technického materiálu. Pomocí vlaku a poté autobusu jsme se dopravili na letiště Václava Havla. Na letišti jsme si krátce odpočinuli a občerstvili se. Hned na to jsme odbavili naše kufry a prošli do letištní free zóny. Zde jsme jen vyčkali na náš let. Počasí během letu bylo jasné, takže jsme si měli příležitost pozorovat plynoucí krajinu. Po přistání nás hlavní sponzor pomocí vypůjčeného auta přepravil na hotel. Na samotné místo konání akce jsme dorazili jako první s náskokem jednoho celého dne a měli jsme tak dost času si vybalit a připravit se na celou soutěž.

Pondělí – slavnostní zahájení

V pondělí přijížděly ostatní týmy na místo konání. Na seznamování nebyl bohužel čas, protože členové týmů byli unaveni z cesty, některým se dokonce zpozdil let a dokonce norskému týmu nedorazila zavazadla. Zatímco ostatní odpočívali, my jsme mapovali okolí a prováděli finální kontroly a drobné úpravy našeho satelitu EVA. Večer v kongresovém centru probíhalo slavnostní zahájení, kde byly přítomny skoro všechny týmy. Porotci a organizátoři nás uvítali na soutěži, seznámili s pravidly, harmonogramem, obecnými pokyny a také navodili poměrně přátelskou atmosféru, které panovala v průběhu celé akce. Porotkyně Inna Uwarowa se s námi během slavnostního zahájení podělila o své zkušenosti, získané při výrobě reálného satelitu PW-SAT2. Následovala společná večeře, při které jsme měli možnost si popovídat si s členy ostatních týmů. Po večeři jsme na hotelu dolaďovali software samotného satelitu.

Úterý – den rychlých prezentací, testů a inspekce

Vše pro nás začalo ráno kolem deváté hodiny, protože jsme si vylosovali startovní číslo dvě. Úvodní technická prezentace, která měla porotu seznámit s tím, kdo jsme a o čem je náš projekt, skončila nejasně, protože nám nevystačil čas. Technická inspekce našeho satelitu EVA nás naopak uklidnila. Inspektorovi se velmi líbilo její konstrukční a technické provedení. Jako poslední nás čekal test padáku. Pro jistotu jsme nepoužili satelit EVA 2.0, ale testovací verzi BETA EVA. První test padáku byl neúspěšný. BETA EVA padala příliš pomalu a hrozilo by, že jí bude nadnášet termální vítr a odnese ji příliš daleko. Použili jsme tedy menší padák. Na druhý pokus bylo vše již v pořádku. Po těchto testech jsme ještě chvíli pracovali na závěrečné prezentaci a poté jsme ulehli, abychom načerpali dostatek energie na další den.

Středa – „den D“, vystřelení satelitu EVA raketou

Nejvíce stresující den začal brzo ráno, kdy jsme byli převezeni autobusem na odpalovací rampu. Z důvodu autonehody se celý program posunul o jednu hodinu, což přidalo na nervozitě a stresu. Celou dobu jsme si kladli otázku „Vyjde to?“ Po příjezdu na místo jsme rozbalili své pozemní vybavení pod jedním ze dvou stanů. Zapojili jsme náš CanSat, zkontrolovali odesílání a příjem dat a poté jsme ho spolu s italským CanSatem umístili do rakety. V tento moment jsme byli připraveni ke startu. Za chvíli začal odpočet a my napjatě poslouchali. 5, 4, 3, 2, 1… Launch! Srdce se nám sevřela, raketa zasvištěla a v mžiku nám zmizela z očí. Vyletěla rychlostí 600 km/h. Ztratili jsme s ní vizuální kontakt, ale stále jsme přijímali data. Těsně před dopadem jsme ztratili signál GPS. Díky poslednímu zaznamenanému místu a správnému namíření antény jsme opět začali přijímat. EVA byla vzdálená cca 2,2 km od místa startu rakety. Našli jsme ji bez viditelných známek poškození. Velká část mise byla úspěšně splněna. Zbývalo naměřená data zpracovat a přípravit finální prezentace. Připravovali jsme se asi do 4 hodin ráno a poté jsme ulehli na chvíli do postelí, abychom načerpali alespoň trochu energie.

Čtvrtek – finální prezentace a vyhlášení

Vstávali jsme brzy ráno těsně po šesté hodině a naposledy trénovali závěrečnou prezentaci. Kromě mikrofonu a projektoru jsme při prezentaci použili školní brýle pro virtuální realitu HTC Vive s programem na zobrazování dat a ještě Google Home Mini s naším vlastní akcí pro Google Assistanta, které jsme se ptali na výsledky z naší mise. Celkový čas na prezentaci byl 10 minut. Tentokrát jsme vše stihli v limitu. Porotě se interakce během naší prezentace velmi líbila. I přes to, že angličtina není náš mateřský jazyk, jsme dokázali konkurovat anglicky mluvícím zemím. Po odprezentování jsme se usadili do konferenční místnosti a poslouchali ostatní týmy. Poté přišlo velmi očekávané vyhlášení výsledků. Nejprve porotci rozdali všem týmům ceny za účast v soutěži a poté přišli k jednotlivým oceněním. K našemu úžasu jsme dostali ocenění za nejlepší prezentaci a propagaci projektu. Byli jsme úplně v šoku a ocenění jsme dlouho rozdýchávali a nemohli jsme tomu vůbec uvěřit.

Pátek – návštěva vodního parku

Poslední den byl čistě odpočinkový. Pořadatelé pro nás připravili návštěvu vodního parku s termálními bazény. Tento poslední den soutěže jsme si velmi užili a při vodních radovánkách jsme si značně odpočinuli. Při posledním společném obědě jsme si naposledy popovídali s týmy jiných zemí.

 

Závěrem děkujeme všem našim sponzorům (SPŠE a VOŠ Pardubice, PRUSA RESEARCH, ARDUINO-SHOP.CZ, SVITILNY.EU, radio-shop.cz, gradient, P ONE TEAM, TRIVOX, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Jednota českých matematiků a fyziků, Česká fyzikální společnost, DCGI FEL ČVUT, T-CZ, SAB Aerospace a Fyzikální ústav Akademie věd ČR), podporovatelům, kteří nám poskytli finance a odbornou pomoc, a také panu učiteli Kašparovi, který nám v průběhu projektu poskytoval velmi cenné rady a podporu. Zároveň děkujeme organizátorům (Cansats in Europe, Sierrafoxx and ESERO Česká republika), bez kterých by se tato soutěž neuskutečnila.

Tým Charles 4th

 

Předchozí články:

Cansat – satelit v plechovce

CanSat – první místo v národním semifinále

CanSat - první místo v národním finále

23. 7. 2019   RNDr. Jana Reslová