Články

Erasmus+ CIT 9 – Španělsko – Santiago de Compostela

Vydejte se s Erasmem+ do zahraničí

Program Erasmus+ zahrnuje výjezdy v oblasti pracovních příležitostí v zahraničí. Cílem Erasmu+ je zlepšení zaměstnatelnosti a profesní mobility mladých lidí. V rámci programu Erasmus+ na naší škole můžete vyjet na několikadenní či několika měsíční pracovní pobyt ve vybrané firmě a získat cenné zkušenost.

Přihláška a další informace

SPŠE a VOŠ Pardubice vysílá žáky do zahraničí pravidelně, v letošním roce se skupina 14 žáků v doprovodu RNDr. Jany Reslové a Mgr. Andrey Pospíšilové vypravila na 14tidenní stáž do španělského Santiaga de Compostela. Žáci stejně jako v minulých letech pracovali v předem vybraných firmách pod vedením zkušených tutorů. Vytvářeli webové stránky a grafické návrhy, ve volném čase cestovali a poznávali krásy španělské provincie Galicie.

A jaké jsou pracovní zkušenosti žáků?

Naším úkolem byly grafické práce a tvorba webu. Pracovali jsme na designu loga pro samotnou asociaci, pro knihovnu a školu, vždy jsme vytvořili několik návrhů, ze kterých si vedení firmy vybíralo. Navrhovali jsme design triček, vizitek, magnetek a dalších upomínkových předmětů. Předělávali jsme také web, který běžel na staré verzi redakčního systému WordPress a měl zastaralý design. Z důvodu zachování uživatelského rozhraní, na které jsou ve firmě zvyklí, jsme zvolili jako CMS WordPress v novější verzi. Díky tomu si budou moci v budoucnu sami stránky upravovat.

Ondřej a Vít (Asociación Cultural Polonia en Galicia)

                                                                                                                         

Vytvořili jsme společný design webu, hlavičkového papíru i razítka. Pomáhali jsme také se správou sociálních sítí. Vytvořit webovou stránku byl nejtěžší úkol, museli jsme vytvořit kompletně novou stránku s nabídkou služeb, citáty, odkazy na články, které jsme museli formátovat, s footrem s kontakty a adresou firmy.

Lenka a Petr (Legitimum abogados y asesores a IMGS abogados)

 

Naším úkolem v této firmě byla tvorba různých grafických návrhů. Formátovatovali a zarovnávali jsme textové soubory, v programu Adobe Illustrator jsme tvořili vektorovou mapu, upravovali jsme design brožury, která posloužila při otevírání nových poboček ve městech Vigo a Pontevedra.  Dále jsme navrhovali design vizitky, polepu na dveře nebo potisk trička. Restaurovali jsme starou fotografii a sestrojili jsme 3D model v programu SketchUp, který jsme převedli do Adobe Photoshopu přepnutého do 3D pracovního režimu a vytvořili finální produktové video na „lék“ Felicilina.

Jan a Jakub (Campus Nanube)

 

Vytvořili jsme několik návrhů loga, ze kterých si majitelka firmy mohla vybrat. Navrhli jsme design vizitek a kartičky, které slouží k výuce jazyků a robotiky pro děti od 5-13 let. Připravovali jsme plakáty, které lákají na podzimní akce související s výukou robotiky. Opravovali jsme počítač a instalovali jsme nové programy.

Tomáš a Jonáš (Step by step)

 

Navrhovali jsme design plakátu, který nabízí veškeré služby a akce, které organizace připravuje. Následně jsme vytvářeli plakáty, které se zabývaly tématem kreativního psaní. Zkusili jsme si instalaci nových programů a zdokonalili jsme si vědomosti v oblasti sítí. Navrhli jsme webovou stránku pro Salesiány v Santiagu de Compostela, nejdříve jsme zajistili doménu, kterou jsme propojili s webhostingem na platformě Wordpress, vybrali jsme vhodný design a poté jsme postupně přidávali texty, obrázky, loga a odkazy.

Pavla a Štěpán (Escola De Tempo Libre E Animación Sociocultural Don Bosco)

 

Po dobu naší praxe ve firmě, jsme měli za úkol vytvářet grafické návrhy pro zákazníky nebo redesignovat již vytvořené práce. Vytvářeli jsme vizitky, přebaly na desky, kalendáře na následující rok, diář, přebaly na zápisníky, záložky do knížek, menu pro restaurace a propagační letáčky pro půjčovnu kol.

Jana a Filip (Tórculo Comunicación Gráfica)

 

Naším úkolem bylo vytvořit zcela novou webovou stránku, která bude sloužit jako katalog výrobků firmy. Nejprve jsme vytvořili wireframe, pomocí kterého jsme se zástupkyní firmy doladili detaily webu. Poté následovala už samotná realizace, jedním z klíčových požadavků bylo, aby celý web běžel na CRM systému WordPress. Rozhodli jsme se vytvořit vlastní šablonu z důvodu optimalizace konkrétního řešení. Vývoj šablony probíhal převážně v jazyce PHP a také v HTML, pro stylování webu jsme použili knihovnu materializecss a kromě těchto stylů jsme použili i vlastní styly. Web jsme udělali kompletně responzivní, aby uživatelé z různých zařízení mohli web prohlížet. Dále jsme vektorizovali fotky a vytvářeli návrhy loga a vizitek pro firmu.

Marie a Václav (Artes Blanco)

 

A jak hodnotí žáci zahraniční stáž?

Žáci kladně hodnotí především příležitost cestovat a získat mezinárodní zkušenost, objevovat nová místa, poznat novou kulturu a nové přátele. Pobyt v zahraničí dává žákům jedinečnou možnost uplatnit své jazykové dovednosti v přirozeném prostředí. Důležitým aspektem je finanční podpora, kterou každý student získává. Z vzdělávacího hlediska vyzdvihují žáci jednoznačně novou kulturní zkušenost a nové odborné dovednosti, které zvyšují jejich atraktivitu na pracovním trhu. Žáci se shodují, že pobyt v zahraničí jim umožnil poznat lepé sama sebe, stát se otevřenějšími a tolerantnějšími.

Musel jsem opustit svou komfortní zónu a poznal jsem zcela odlišný algoritmus života a práce.

Díky této stáži jsem měl možnost poznat novou zemi a novou kulturu. Jako další přínos vidím zlepšení schopnosti komunikace a spolupráce v týmu.

Zjistil jsem, jaké je to pracovat v opravdové firmě. Získal jsem nové zkušenosti. Zvládnul jsem pracovat pod časovým tlakem, odevzdat práci včas a vyhovět požadavkům zaměstnavatele. Navíc jsem zde našel nové kontakty pro případnou budoucí práci.

Naučili jsme se mnoho nových funkcí v programech, které běžně používáme, našli jsme různé vychytávky pro rychlejší práci a vyzkoušeli si práci v reálných podmínkách v naprosto jiném životním rytmu.

Přínosem této stáže bylo určitě to, že jsem se naučila rychle pracovat, dělat více práce najednou, zahraniční stáž posílila mou kreativitu a schopnost komunikovat s lidmi v týmu.

Rozšířil jsem si obzor ohledně práce v programech Adobe a dále v nastavení webu pomocí služby Wordpress. Zkusil jsem si instalaci nových programů a zdokonalil vědomostí ohledně sítí.

Zkusil jsem si práci ve velké firmě, zlepšil jsem své komunikační schopnosti a dovednosti v oblasti grafických programů.

Stáž mi přinesla spoustu nových zkušeností. Měl jsem možnost reálně aplikovat věci, které jsem se naučil ve škole. Zdokonalil jsem se v angličtině a pochytil jsem nějaká slova ze španělštiny a polštiny. Dále jsem se seznámil s diametrálně odlišnou španělskou kulturou a mentalitou. Ochutnal jsem různé místní kulinářské speciality, navštívil historické památky a měl jsem možnost si popovídat se spoustou poutníků, kteří do Santiaga de Compostela putují z různých částí světa.

 

Pokud chceme vychovávat připravenější žáky, je jisté, že se vyplatí vyjet s nimi do zahraničí. Mladí lidé, kteří mají zahraniční zkušenost, jsou zvídavější, mají vyšší sebedůvěru, lépe řeší problémové situace a lépe se uplatní na pracovním trhu. Lidé z různých zemí přemýšlí o stejných věcech naprosto rozdílně, praxe přináší nové nápady pro studium, nové způsoby vyučování, jiný pohled na svět.

 

30. 10. 2019   RNDr. Jana Reslová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 18.2.2020 proběhlo na Gymnáziu Mozartova okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Oba naši zástupci postupují do krajského kola.

Jan Šulíček (3.D) se umístil na prvním místě a Martin Ladra (2.D) na třetím místě, oba žáci postupují do krajského kola, které se uskuteční dne 12.3.2020 na Gymnáziu Dašická. Děkujeme za úspěšnou reprezetaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Vánoční čtení

Vánoční čtení nás bavilo.

Vánoční čtení se konalo 13. prosince v knihovně. Knihu Vánoční příběh od Anselma Grüna četla paní Ptáčková a paní Hanáková. Nejdříve jsme si ale zazpívali vánoční koledy pod vedením pana Bubáka. Bylo to velmi příjemné odpoledne a žáci se shodli, že určitě přijdou na další čtení. Líbila se jim také pohodová atmosféra a povídání u čaje. Přeji všem krásné Vánoce a zažijte pohodovou ...

NOVÝ PROJEKT „3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN"

Projekt navazuje na předchozí „3D techniques“. Účastníci plánují vytvořit 3D pomůcky...

NOVÝ PROJEKT „3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN“ VE SPOLUPRÁCI SE STŘEDNÍ ŠKOLOU FENIX ZE ŠVÉDSKA A SPŠE Z PREŠOVA, FINANCOVÁNO ERASMEM KA229 SPŠE spolupracuje s uvedenými školami již řadu let. Protože tvorba projektů umožňuje výměnu zkušeností a přináší studentům i učitelům cenné znalosti, rozhodli se učitelé pokračovat ve ...