Články

Maturitní zkouška 2021 - informace k 31. 3. 2021

středa 31. 3. - pátek 11. 6. 2021

Změny v maturitní zkoušce v návaznosti na opatření MŠMT

Souhrnné informace ohledně maturitní zkoušky Jaro 2021 k 31. březnu 2021

Aktuální změny vycházejí z nového opatření MŠMT, které zrušilo předchozí dvě:
 
Přehled hlavních změn v maturitní zkoušce v návaznosti na opatření MŠMT (https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska) a harmonogram:
 

HARMONOGRAM KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro2021_posunuty_termin_15-3-2021.pdf 

DATUM KONÁNÍ  

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 

ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  

ČASOVÝ LIMIT 

24. května 2021 

Matematika 

 8:00 

135 min. 

Anglický jazyk 

 13:30 

110 min. (40 + 70 min.) 

25. května 2021 

Český jazyk a literatura 

 8:00 

85 min. 

26. května 2021 

Matematika rozšiřující 

 8:00 

150 min. 

Francouzský jazyk 

 13:00 

110 min. (40 + 70 min.) 

Německý jazyk 

 13:00 

110 min. (40 + 70 min.) 

Ruský jazyk 

 13:00 

110 min. (40 + 70 min.) 

Španělský jazyk 

 13:00 

110 min. (40 + 70 min.) 


MŠMT zveřejnilo kritéria hodnocení společné části maturitních zkoušek 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KRITERIA-HODNOCENI/2021/MZ_kriteria_hodnoceni_2021.pdf 

 

Mimořádný termín společné části 

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění. 

Přihláška k mimořádnému termínu se podává řediteli školy, ve které měl žák konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky v řádném termínu, nejpozději tedy v rozmezí dnů od 27.–31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky). 

DATUM KONÁNÍ 

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  

ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 

ČASOVÝ LIMIT 

7. července 2021 

Matematika 

 9:00 

135 min. 

Anglický jazyk 

 14:30 

110 min. (40 + 70 min.) 

8. července 2021 

Český jazyk a literatura 

 9:00 

85 min. 

9. července 2021 

Matematika rozšiřující 

 9:00 

150 minut 

Francouzský jazyk 

 13:00 

110 min. (40 + 70 min.) 

Německý jazyk 

 13:00 

110 min. (40 + 70 min.) 

Ruský jazyk 

 13:00 

110 min. (40 + 70 min.) 

Španělský jazyk 

 13:00 

110 min. (40 + 70 min.) 

 

 

HARMONOGRAM KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 

 

Do 23. dubna 2021 do 13:30 hodin 

Odevzdání maturitních projektů 

Do 30. dubna 2021 

Žák písemně informuje ředitele školy, že bude konat dobrovolnou ústní zkoušku  - vzor dopisu zaslán mailem

Pokud žák bude konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury – odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období) 

Žák případně podává žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro jarní zkušební období.

Do 12. května 2021 

Odevzdání posudků maturitních prací

14. května 2021 

Vydání závěrečného vysvědčení žákům 4. ročníků 

Předání posudků maturitních prací maturantům 

24.-26. května 2021 

Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy – řádný termín - viz harmonogram výše

17.-21. května 2021 

Období konání praktické zkoušky pro obor L Mechanik elektrotechnik 

(2× 2 dny = 2 skupiny žáků) 

27.-28. května 2021 

Období konání praktické zkoušky pro obor L Provozní elektrotechnika 

Do 7. června 2021 

Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol CZVV, řádný termín 

1.-4. června 2021 (případně 7. 6. 2021) 

Období konání profilové části maturitní zkoušky oborů M a L – 1. termín 

(plán - ústní maturitní zkoušky tříd 4.A, 4.C, 4.D, 4.H, 4.ME) 

7.-11. června 2021 

Období konání profilové části maturitní zkoušky oborů M a L – 2. termín 

(plán - ústní maturitní zkoušky MZ tříd 4.B, 4.E, 4.F, 4.G, 4.I, 2.PE) 

Do 23. července 2021 

Přihlašování ke zkouškám společné a profilové části maturitní zkoušky v podzimním termínu 

(doporučujeme podat přihlášku během června) 

 
Připomínám a doporučuji registraci na výsledkový portál žáka. K registraci maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Výpis byl zaslán 16. 12. 2020.
 
 
Přeji krásné velikonoční svátky.
 

Ing. Zdeněk Cach

zástupce pro odborné předměty

 

31. 3. 2021   Ing. Zdeněk Cach

Další články, které by vás mohly také zajímat

Podpořte naše žáky hlasováním v projektu ČÍMTAČÁRA

Žáci prvního a druhého ročníku grafického oboru vytvořili grafické výtvarné práce na téma BLUDIŠTĚ v rámci unikátního projektu ČÍMTAČÁRA.

Cílem projektu ČÍMTAČÁRA je vytvořit pomocí každoročních soutěžních i nesoutěžních přehlídek obsáhlou on-line galerii výtvarných prací žáků a učitelů výtvarných oborů. Portál se sofistikovaným vyhledávacím systémem slouží jako zdroj inspirace k tvorbě pro všechny, kteří ...

Kurzy k přijímacím zkouškám pomalu končí

Příprava k přijímacím zkouškám se na naší škole stala tradicí.

Už posedmé výstavná budova SPŠE a VOŠ Pardubice ve středu města uvítala žáky devátých tříd, kteří se přihlásili na přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky, aby úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy. Kurzům vždy patří středeční a páteční odpoledne.A příprava je to náročná. Odpoledne strávená na šedesátiminutovém kurzu matematiky ...

Vítězství ve vědomostním kvízu

Ve středu 24. 3. proběhl na Youtube webinář firmy Kopos, který byl zaměřen na používání krabic do podlahových instalací.

Na jeho konci proběhl vědomostní kvíz a jeho vítězem se stal student naší školy ze třídy 3.ME Michal Horák. Získal tak první cenu, kterou je jednodenní exkurze pro celou jeho třídu (a samozřejmě také pedagogický doprovod) do výrobního závodu v Kolíně. KOPOS KOLÍN a.s. jako pořadatel hradí pro všechny zúčastněné ...