Články

Maturitní zkouška z matematiky 2021

Maturitní zkouška z matematiky

V letošním školním roce proběhnou didaktické testy o něco později, než se psaly v letech minulých. Maturanty z matematiky zajímá především pondělí 24. května, kdy je čeká právě matematika. Na tento test bude časový limit 135 minut. O dva dny později přijde na řadu test z matematiky rozšiřující, kde bude k dispozici 150 minut čistého času. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky. Testy z matematiky se skládají z úloh otevřených, těch bývá obvykle 15. Druhou část tvoří 11 úloh uzavřených. Dohromady lze získat maximálně 50 bodů. Hranice úspěšnosti je 33 %. U otevřených úloh je vyžadován postup řešení. Vždy je potřeba si pozorně přečíst zadání, provést si rozbor úlohy a zvolit správnou strategii řešení. Pozor na správnou formulaci závěru, zápis podmínek nebo výpočet zkoušky. V úlohách uzavřených je situace na první pohled jednodušší. Zde se vybírá správná odpověď, někdy se posuzuje pravdivost tvrzení a jindy se přiřazuje správná možnost. U některých příkladů lze přímo ověřit, který z nabízených výsledků vyhovuje zadání. Přesto se u většiny příkladů vyplatí počítat, protože času je dostatek. Někdo řeší úlohy tak, jak jsou otázky řazeny za sebou. Někteří maturanti začínají raději od úloh uzavřených, které jim přijdou snazší a rychlejší na vyřešení. Úspěšnou strategii řešení si však každý maturant musí zvolit sám. Testů z minulých let je dostatek. Několik testů si spočítejte, ať si vyzkoušíte časový management a ověříte si svou připravenost. Vyplatí se, když se dobře orientujete v tabulkách a správně ovládáte kalkulačku. Co dodat závěrem? Zúročte úspěšně získané znalosti a dovednosti z matematiky. Hodně štěstí.

5. 5. 2021   Mgr. Robert Venzara

Další články, které by vás mohly také zajímat

Názornost při výuce automatizace

Názornost při výuce automatizace

V sekci elektro se snažíme učivo probrat nejen teoreticky, ale též prakticky. Žáci si tak mohou některé poznatky téměř doslova osahat. Například s principy elektromotorů se seznámí v předmětu automatizace. Reálné chování elektromotorů si následně žáci ověří v předmětu elektrotechnická měření nebo automatizační cvičení. Letošní školní rok bohužel s sebou přinesl vzdálenou výuku a s ní ...

„Vzdálená" soutěž v anglickém jazyce

Letošní soutěž v anglickém jazyce proběhla 9.3.2021 distanční formou na platformě Microsoft Teams.

Vzhledem k současným omezením se sekce anglického jazyka rozhodla letos uspořádat Soutěž v AJ distanční formou. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků 1. -3. ročníků, jejich úkolem bylo vypracovat ve stanoveném čase esej v rozsahu 200-250 slov na téma "Schools should be opened", otevřený dopis (proposal) adresovaný příslušným autoritám. Všichni ...

Projekt Dotkni se vesmíru

Školní tým Charles the Fourth se pokusí vypustit stratosférický balón k hranicím vesmíru

Po úspěšném působení v projektu CanSat, ve kterém náš školní tým Charles the Fourth slavil úspěchy, se nový tým vrhá do dalšího bádání v rámci projektu "Dotkni se vesmíru", tento projekt umožní každému z celkem 42 týmů školáků a studentů vypustit svůj vlastní stratosférický balón k hranicím vesmíru a pořídit unikátní fotografie ...