Články

Frontální modely ve výuce fyziky

středa 26. 5. 2021

Modely se používaly od samého vzniku fyziky jako jeden z nejvýznamnějších prostředků k názornému výkladu fyzikálních teorií.

Demokritos tvrdil, že podstatou celého světa jsou atomy. Podle Demokrita atomy jsou ze stejné hmoty a liší se jen tvarem, barvou, vůní, velikostí a váhou. 

Naše atomy jsme vytvořili z pudingové hmoty, vanilkové, jahodové nebo čokoládové. Pro model atomu jsme si totiž vybrali Thomsonův pudingový model z roku 1898, který tvořila kladně nabitá látka a uvnitř záporné elektrony. Thomsonovy elektrony jsme nahradili rozinkami, brusinkami, piškoty nebo kousky čokolády, podle chuti výrobce.

Bohužel se nám nepodařilo potvrdit Demokritovu teorii, že atomy jsou nezměnitelné, nestlačitelné a nikdy nezaniknou. Námi vytvořené atomy se měnily, dělily a zanikaly velice brzy, sotva se nechaly vyfotografovat.

V naší galerii modelů se jeden vymyká představě J. J. Thomsona, postoupil v teorii modelů na další stupeň. Jedná se o Rutherfordův planetární model. Poznáte, který to je?

25. 5. 2021   Mgr. Alena Kvasničková

Další články, které by vás mohly také zajímat

Maturity

Maturity v dnešní době

Začátek června je v letošním školním roce ve znamení maturit. Ústní profilová část se konala mimo jiné i u oboru mechanik elektronik, odkud přinášíme fotografie. Žáci to neměli jednoduché. Domácí příprava, občasné technické problémy, všudypřítomná atmosféra covidu nepřispívala k psychické pohodě, částečná prokrastinace… Jednoduché to samozřejmě nebylo ani při samotné zkoušce. Samotná ...

Dílny v běhu času

Praktická výuka už probíhá prezenčně v plném rozsahu.

Nebylo jednoduché zvyknout si zase na režim dne. Vstávat brzo ráno. Na nic nezapomenout. Svačina, sešit, nezbytný respirátor. Vypořádat se s jízdním řádem, testováním, potvrzením pro jídelnu… A to jsme ještě ani nezačali… Studenti k tomu všemu přistoupili velmi poctivě. Ukázněně dodržují zásady hygieny pro tento čas. Pracovat v respirátorech není žádný med. ...

Praktická maturitní zkouška

Ve dnech 17. – 20. 5.  se konala na dílnách odborné výchovy praktická maturitní zkouška žáků oboru Mechanik elektrotechnik.

Co se týká odbornosti, zkouška probíhala stejně jako v minulých letech. Změna se týkala hygienických opatření – nošení respirátorů, dezinfekce pracovišť a povinného testování studentů na přítomnost covidu. Počáteční obavy z neúspěchu se nenaplnily. Studenti využili možnost přípravy na zkoušku. ...