Články

Profesní certifikáty čerstvým absolventům

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se 61 letošních absolventů elektrotechnických oborů zúčastnilo prvního stupně profesního vzdělávání, které je ukončeno základní zkouškou z Vyhl.50/78Sb.

Zkoušek se účastnili žáci elektrotechnických oborů M, L a H. Všichni absolventi obdrželi certifikáty o absolvování zkoušek. Letošní vysoká účast svědčí o tom, že si žáci uvědomují potřeby dalšího vzdělávání a rozšiřování vlastí kvalifikace, ...

Číst více

Ukončení rekvalifikačních kurzů v letošním školním roce

Slavnostní předání výučních listů studentům rekvalifikačního studia

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 bylo na pracovišti Do Nového slavnostním předáním výučních listů ukončeno rekvalifikační studium v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a zaměstnanců GRID Services, s.r.o., která je součástí firmy INOGY (dřívější RWE). Celkem 20 frekventantů úspěšně složilo závěrečnou zkoušku a profesní zkouškou z  ...

Číst více

ZŠ zkouší silnoproudé instalace

Měsíc květen byl nejen ve znamení praktické části maturitních zkoušek, ale ve třetím květnovém týdnu navštívila dílenská pracoviště Do Nového 8. třída žáků Základní školy Polabiny.

Žáci dostali možnost vyzkoušet si své dovednosti při zapojování domovní rozvodnice, ale i světelného a zásuvkového obvodu. Prověřili svoji zručnost a dovednost při realizaci praktických zapojení domovního elektrického rozvodu. Takováto spolupráce ...

Číst více

Praktické ukázky technologií pro vysoká napětí

V pátek 24. 3. žáci na pracovišti Do Nového „vyměnili slova učitelů a mistrů za praxi“ a v rámci spolupráce se strategickým partnerem školy firmou ČEZ a.s. se zúčastnili výuky v reálných podmínkách distribuce elektřiny.

Účelem akce bylo přiblížit žákům skutečné podmínky práce u největší distribuční firmy v republice, seznámit je s podmínkami práce na přenosových a distribučních sítích, ale především žáci dostali ...

Číst více

ENERSOL – národní konference

Ve dnech 14. – 15. 3. 2017 se naše škola účastnila celostátní konference projektu Enersol ČR 2017.

Celostátní konferenci projektu Enersol ČR 2017 výrazně podpořily Kraj Vysočina a město Pelhřimov s osobními záštitami Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, Jany Fialové, radní pro školství Kraje Vysočina, a Františka Kučery, starosty města Pelhřimov. Z nejvyšších představitelů veřejné správy projektu Enersol 2017 dále udělili ...

Číst více