Články

Linc Ars Electronica Center

Interaktivní výstava v Muzeu budoucnosti

Dne 17.12.2015 se uskutečnil tematický technicky zaměřený zájezd žáků naší školy do města Linc za účelem návštěvy interaktivní výstavy v Muzeu budoucnosti Ars Electronica Center. Zájezdu se zúčastnilo 45 žáků všech oborů naší školy (M,L,H), mezi nimiž byly i studentky Vyšší odborné školy (oboru sociální práce). Ráno v 6:00 jsme vyrazili autobusem od výstavního areálu Ideon pod vedením ...

Číst více

Zájezd do Drážďan

Pravidelné zájezdy žáků do Vídně nebo Drážďan jsou na naší škole již tradicí. I tentokrát byla exkurze naplánovaná na jeden z prosincových dnů. Ve čtvrtek 11. prosince se Pardubice ještě nestačily ani probudit do vlahého dne, setmělým ránem jen občas prošel ospalý chodec a od budovy Ideonu již vyjížděl autobus plný žáků. Tentokrát byly cílem Drážďany. Cesta probíhala velmi dobře, v autobuse jsme se od paní průvodkyně ...

Číst více

Vánoční Vídeň

V prosinci se konala exkurze žáků SPŠE a VOŠ Pardubice do Vídně. Prohlídka města s průvodcem začala před gotickou katedrálou Stephansdom. Žáci si vyslechli základní historická fakta a pověst vážící se ke stavbě severní věže katedrály. Cestou po Ringstrasse jsme zhlédli další historické památky, především budovu vídeňské Statsoper a Sachrova hotelu. Další část výkladu pokračovala v areálu Hofburgu, sídelního místa Habsburků. ...

Číst více

Zahraniční praxe s Erasmem+

Žáci SPŠE Pardubice mohli díky projektu Erasmus+ strávit nenahraditelnou dobu získáváním zkušeností, které v průběhu studia získat nelze. Po dobu čtrnácti dní ve španělské Valencii měli možnost se, v prostředí zcela odlišném od toho, v němž se každodenně pohybují, seznámit i s jinými podmínkami života a práce na úrovni běžné v zemích Evropské unie. Celý projekt byl hrazen z fondů Evropské unie a oficiálním výstupem bylo ...

Číst více

Výsledky a výstup projektu Leonardo da Vinci: SEN 2012-2014

Partnerství 5 technických škol z České republiky – Pardubice, Itálie – Řím, Polsko – Dzierzoniów, Švédsko – Vaggeryd, z technického lycea v rumunském Bacau a české firmy PLC ZERONE s. r. o. bylo založeno na zvyšování přitažlivosti, inovaci, zlepšování a popularizaci technického vzdělávání. Hlavní studentskou aktivitou projektu bylo vydání tří dílů Školních elektronických zpráv ve formě 6 videí o partnerských školách ...

Číst více