Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Milé žákyně, milí žáci, 

od pondělí 26. 4. 2021 se ve středních školách umožňuje praktická výuka (ve všech jejich formách podle školského zákona) bez omezení počtu žáků ve skupině. Osobní přítomnost na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním. Toto platí také v případě praktické výuky na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

Kolega Mgr. František Věcek vás seznámí s novým rozvrhem, který bude platný od pondělí 26. 4. 2021. Téměř všechny třídy (v závislosti na oboru a ročníku) se jeden den v týdnu budou účastnit praktické výuky ve škole. Odborný výcvik bude probíhat v plném rozsahu. Všechna ostatní výuka bude nadále distanční.

V příloze tohoto mailu zasílám dokument „Pokyny pro žáky k testování na COVID-19“. Tento dokument je závazný a je třeba, abyste si jej prostudovali. Zároveň v rámci přípravy na testování ve škole vám doporučuji navštívit web: testovani.edu.cz . Tam si můžete mimo jiné prohlédnout video z testování ve škole testy typu LEPU, kterými se budete testovat.

 Z pravidel pro testování, která jsou ve zmíněném dokumentu bych zmínil tato:

  1. V areálu Karla IV. je vstup žákům povolen pouze vchodem od vily a vchodem z asfaltového hřiště.
  2. Testování probíhá v areálu Karla VI. v učebnách B 101 – B104 podle daného rozpisu umístěného na dveřích.
  3. Testování v areálu Do Nového probíhá v budově B v učebně EB16 (vedle šaten).
  4. Nezletilí žáci by s sebou měli mít písemné sdělení zákonného zástupce, že mohou, v případě pozitivního výsledku testu, opustit sami areál školy. Pokud by toto písemné sdělení neměli, museli by být umístěni do izolační místnosti, ve které by počkali do příchodu zákonného zástupce.
  5. Na testování se dostavte včas. Žáci z Pardubic by se měli dostavit 30 – 45 minut před začátkem výuky, dojíždějící v závislosti na dopravním spoji.
  6. Celou dobu pobytu ve škole musí mít všichni nasazený respirátor (FFP2 nebo KN95).

Dále připomínám, že žáci mají zákaz parkování automobilů v areálu školy.

 

Přeji hezký den a případě dotazů se na mě obracejte.

 

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (1. skupina)

MZ – Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4.  H, 4. I, 4. ME(2. skupina), 2. PE

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (2. skupina)

MZ –Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4. H, 4. I, 4. ME (1. skupina), 2. PE

  1. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2021/2022

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2021/2022

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín prvního kola přijímacího řízení proběhne dne 7. června 2021, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 21. 5. 2021. V případě, že se uchazeč nebude moci dostavit k přijímacímu řízení v tomto termínu z důvodu konání maturitních zkoušek, popřípadě z jiných vážných důvodů, je na požádání možné se dostavit v náhradním termínu dne 11. 6. 2021.

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení, popřípadě doložit potvrzením ze SŠ absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení je nutné dodat do školy dodatečně.

Přihlášení uchazeči budou o termínu a přesném čase přijímacího řízení informování písemně.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat v závislosti na počtu přijatých uchazečů v 1. kole (možnost přijímání v dalších kolech je až do konce října 2021). Předpokládá se, že konání 2. kola proběhne dne 25. června 2021 (přihlášky do 16. 6. 2021) a konání 3. kola 27. srpna 2021 (přihlášky do 18. 8. 2021).  O případných dalších termínech do dalších kol přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy.

Další informace o přijímacím řízení a o studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

MZ – ústní MZ tříd 4. B, 4. E, 4. F, 4. G, 4. I, 2. PE

ZZ – praktická zkouška 3. EL (sk. 1, sk. 2), 3. EM (sk. 1), EM - R (sk. 1, sk. 2)

Na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-3258/2021-1, ze dne 29. ledna 2021 ředitel školy stanovuje, že se závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, bude ve školním roce 2020/2021 skládat z praktické zkoušky a ústní zkoušky. 

Praktické zkoušky budou probíhat podle daného rozpisu v termínu od 7. 6. 2021 do 9. 6. 2021, ústní zkoušky budou probíhat podle daného rozpisu v termínu od 21. 6. 2021 do 23. 6. 2021.

 

Pardubice 15. března 2021 

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

Soubory ke stažení:
nahoru