Kalendář

Všechny akce na měsíc květen

úterý 10. 4., 15. 4., 17. 4., 3. 5. 2018 - Dějepisná exkurze do Kutné Hory

3. května - 1.I, 1.E 10. května - 1.B, 1.C 15. května - 1.D, 1. H 17. května - 1. ME

pondělí 23. 4. - pátek 11. 5. 2018 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 učňovských oborů H

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 učňovských oborů H 26-51-H/01 Elektrikář (výsledky pod článkem) 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (výsledky pod článkem) Přijatí – do deseti pracovních dnů (9. 5. 2018) ode dne zveřejnění výsledků odevzdat (odeslat poštou) vyplněný zápisový ...

pátek 27. 4. - pátek 18. 5. 2018 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 maturitních oborů M a L 1/ Čtyřleté maturitní obory (zápisové lístky do 15. 5. 2018) 26-41-M/01 Průmyslová automatizace (výsledky pod článkem) 26-45-M/01 Telekomunikace (výsledky pod článkem) 26-41-M/01 Elektrotechnika (výsledky pod článkem) 18-20-M/01 Informační ...

středa 2. 5. 2018 - Národní technické muzeum

Praha

Exkurze a workshop třídy 1.F

středa 2. 5., 21. 5., 28. 5. 2018 - Maturita - rozpis žáků

Informace k maturitním zkouškám - Maturitní okruhy, seznam četby, povolené pomůcky a jiné informace najdete v dokumentech pro žáky ve složce Maturita. Nově zde najdete rozpis žáků k ústním maturitním zkouškám: RozpisZaku_PoDnech_2018_06_.pdf

pondělí 7. 5. 2018 - Volno ředitele školy

čtvrtek 10. 5. 2018 - Krajské kolo SOČ

čtvrtek 10. 5. - pátek 11. 5. 2018 - Svatý týden 4.ME

čtvrtek 10. 5. - sobota 12. 5. 2018 - Účast na RoboRave International

USA - Nové Mexiko

čtvrtek 10. 5. 2018 v 8:15 - Přijímací zkoušky - 1.náhradní termín

pondělí 14. 5. - úterý 15. 5. 2018 - Praktická maturitní zkouška žáků třídy 2. PE

areál Do Nového

pondělí 14. 5. - čtvrtek 17. 5. 2018 - Praktická maturitní zkouška třídy 4.ME

areál Do Nového

pondělí 14. 5. - pátek 18. 5. 2018 - Svatý týden 4. A, 4. D, 4. E, 4. F

úterý 15. 5. - neděle 27. 5. 2018 - Vyřizování odvolání k rozhodnutí o nepřijetí SŠ

Vyřizování odvolání k rozhodnutí o nepřijetí Odvolání k rozhodnutí o nepřijetí je nutné vyřídit do 30 dnů od převzetí školou. Zápisový lístek se odevzdává do 10-ti pracovních dnů (mimo nástavby) od zveřejnění výsledků. Na základě počtu odevzdaných zápisových lístků se uvolní příslušný počet míst na daném oboru, ...

pátek 18. 5. - pátek 25. 5. 2018 - 2. kolo přijímacího řízení SŠ

2. kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019 Přihlášky přijímáme do 25. května 2018. Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předchozího vzdělávání. U maturitních oborů nebudeme započítávat ...

pátek 18. 5. - pátek 31. 8. 2018 - Informace pro přijaté uchazeče do 1. ročníků střední školy

Dotazník pro zařazení uchazeče a informace o akcích pro budoucí první ročník. Vážení rodiče, jsme potěšení tím, že jste v nabídce námi nabízených oborů našli ten vhodný pro svého potomka a jsme rádi, že se jim podařilo projít úskalími přijímacích zkoušek a jsou přijati na naši školu. Než 3. září 2018 nastoupí naši ...

pondělí 21. 5. - pátek 25. 5. 2018 - Ústní maturitní zkoušky - 4. A, 4. D, 4. E, 4. F, 4. ME

pondělí 21. 5. - pátek 25. 5. 2018 - Svatý týden - 2. PE, 4. B, 4. C, 4. G

pondělí 21. 5. - pátek 1. 6. 2018 - Praxe žáku 1.PE, 2. a 3. ročníků oboru M ve firmách

pondělí 21. 5. - úterý 5. 6. 2018 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 po náhradních termínech

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 po náhradních termínech 26-41-M/01 Elektrotechnika (zápisové lístky do 4. 6. 2018) Pořadí ID P91 Součet známek Součet průměrů Body ZŠ celkem Test ČJL Test MA SUMA PZ CELKEM BODŮ Výsledek 49 17 1,29 18 4,29 32 33 15 48 80 přijat ...

čtvrtek 24. 5. - pátek 1. 6. 2018 - GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce - GDPR - General Data Protection Regulation Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Hlavním smyslem uvedeného ...

pátek 25. 5. 2018 - Erasmus+ CIT

2. ročníky IT - Žáci 2. ročníků IT se mohou nyní přihlásit do projektu Erasmus+ CIT a stát se tak případnými náhradníky již první stáže konané na podzim 2018. Bonus pro první 4 náhradníky dle pořadí ve výběrovém testu: v případě, že nebudou využiti pro podzimní stáž, budou automaticky zařazeni do týmu účastníků jarní ...

pondělí 28. 5. - čtvrtek 31. 5. 2018 - Ústní maturitní zkoušky - 2. PE, 4. B, 4. C, 4. G

pondělí 28. 5. - úterý 12. 6. 2018 - Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 učňovských oborů H 26-51-H/01 Elektrikář 26-51-H/01 Elektrikář Pořadí ID Body - celkem Průměr Přijetí 1 526 10 2,06 přijat 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Pořadí ID Body ...

úterý 29. 5. - středa 6. 6. 2018 - 3. kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019

3. kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019 Přihlášky přijímáme do 6. června 2018. Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře, souhlas se zpracovnáním osobních údajů a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předchozího vzdělávání. ...

nahoru

Vybrané důležité akce na červen a  červenec

4. 6. 2018 - Hvězdárna a planetárium

Hradec Králové

Exkurze tříd 2.G a 2.D

5. 6. 2018 v 14:30 - Slavnostní vyřazení absolventů

Sukova síň Domu hudby v Pardubicích

Vážení rodiče, milí absolventi, dovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se koná v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Začátek oficiální části je ve 14:30 hodin. Absolventi se sejdou ve 13:00 hodin před Domem hudby. Přijďte si užít jedinečný okamžik!

6. 6. 2018 - Hvězdárna a planetárium

Hradec Králové

Exkurze třídy 2.E

7. 6. 2018 - Veletrh vědy

PVA EXPO Praha Letňany

Exkurze tříd 2.F a 2.H

8. - 23. 6. 2018 - Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 obory M

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 obory M 26-45-M/01 Telekomunikace Pořadí ID Body - celkem Přijetí 1 528 26 přijat Přijatí – do deseti pracovních dnů (22. 6. 2018) ode dne zveřejnění výsledků odevzdat (odeslat poštou) vyplněný zápisový ...

12. 6. 2018 - Hvězdárna a planetárium

Hradec Králové

Exkurze tříd 2.F a 2.H

13. 6. 2018 - Znáš své tělo?

soutěž pro 2. ročníky - Tématem budou znalosti nabyté ve 2. ročníku v předmětu SV, tedy biologie člověka - v 1. části poznávání obrázků, ve 2. části otázky k obrázkům. Družstva budou tříčlenná s jedním náhradníkem. Soutěž se uskuteční ve školní knihovně, která je spolupořadatelem, po velké přestávce. Vítězům můžeme ...

13. - 27. 6. 2018 - 4. kolo přijímacího řízení ke studiu SŠ ve školním roce 2018/2019

4. kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019 Přihlášky přijímáme do 27. června 2018. Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předchozího vzdělávání. U maturitních oborů nebudeme započítávat ...

25. 6. 2018 - Poslední možný termín pro podání přihlášky MZ

MZ - podzim 2018 - 25. 6. 2018 Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy. Více informací: MZ2018 - podzim - terminy.pdf

9. 7. - 29. 8. 2018 - 5. kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019

5. kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019 Přihlášky přijímáme do 29. srpna 2018. Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předchozího vzdělávání. U maturitních oborů nebudeme započítávat ...

29. 7. - 7. 8. 2018 - Nabídka KV SPŠE Pardubice pro žáky školy prázdniny 2018

Sportovní pobyt v Rakousku, Slovinsku

nahoru