Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro uchazeče VOŠ na červen 2021

  1. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2021/2022

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2021/2022

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín prvního kola přijímacího řízení proběhne dne 7. června 2021, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 21. 5. 2021. V případě, že se uchazeč nebude moci dostavit k přijímacímu řízení v tomto termínu z důvodu konání maturitních zkoušek, popřípadě z jiných vážných důvodů, je na požádání možné se dostavit v náhradním termínu dne 11. 6. 2021.

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení, popřípadě doložit potvrzením ze SŠ absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení je nutné dodat do školy dodatečně.

Přihlášení uchazeči budou o termínu a přesném čase přijímacího řízení informování písemně.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat v závislosti na počtu přijatých uchazečů v 1. kole (možnost přijímání v dalších kolech je až do konce října 2021). Předpokládá se, že konání 2. kola proběhne dne 25. června 2021 (přihlášky do 16. 6. 2021) a konání 3. kola 27. srpna 2021 (přihlášky do 18. 8. 2021).  O případných dalších termínech do dalších kol přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy.

Další informace o přijímacím řízení a o studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2021/2022

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín druhého kola přijímacího řízení proběhne dne 25. června 2021, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 16. 6. 2021 (prosím uveďte v přihlášce, že podáváte přihlášku do 2. kola).

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení (popřípadě potvrzení ze SŠ o vykonání maturitní zkoušky, pokud nebylo vysvědčení ještě SŠ vydáno). Bez dokladu o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nelze uchazeče přijmout.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat i v měsíci srpnu a září. Předpokládá se, že konání 3. kola proběhne ještě na konci srpna 2021.  O dalším termínu přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy v 2. polovině měsíce června.

Přihlášení uchazeči budou o přijímacím řízení informování písemně.

Další informace o přijímacím řízení a studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ.

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

 

nahoru