Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na září 2020

Č. j. SPŠE/1994/2020  

Ředitel školy na základě § 15 odst. 1c vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění stanovuje pro podzimní maturitní období 2020 termín odevzdání maturitní práce na 25. srpna 2020 do 13 hodin. Maturitní práce se bude odevzdávat vedoucímu práce. 

Na základě § 15 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění se téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

V Pardubicích 31. července 2020 

Mgr. Petr Mikuláš 

ředitel školy

Ředitel školy na základě § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění stanovil termín praktické zkoušky třídy 2.PE v podzimním zkušebním období 2020, a to na pátek 4. září 2020 od 8:00 hodin (příchod v 7:45) – místo areál Do Nového 1131, laboratoř měření I E333.

Ředitel školy na základě § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění stanovil termín ústních zkoušek v podzimním zkušebním období 2020, a to na pondělí 14. září 2020 – místo areál Karla IV. 13. Harmonogram ústních zkoušek bude zaslán na email uvedený v přihlášce k maturitní zkoušce.

Bližší informace
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020
 
Přihláška ke stažení
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/Prihlaska_k_MZ_edit.pdf
 
Přihlašování k maturitní zkoušce
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 27. července 2020 pro podzimní zkušební období (termín 25.července stanovený vyhláškou připadá na sobotu).
 
Škola zašle žákovi potvrzený výpis přihlášky z  informačního  systému  Centra  nejpozději  do  5  dnů  od předání  údajů  Centru (termín 31. července 2020).  V případě  nesouladu  údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.
 
Vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je pro podzimní zkušební  období  nutné  odevzdat také  do  25.  července  2020.
Neodevzdá-li žák  do  stanoveného  data  vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.
 
Podzimní zkušební období
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 4. září 2020.
Ústní zkoušky - bude upřesněno podle počtu přihlášek - nejdéle do 20. září 2020.
 
Vážení žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci, 
 
i v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19. Výuka ve školním roce 2020/2021 začne zdánlivě stejným způsobem jako v minulých letech, budeme se ovšem muset přizpůsobit dané situaci a dbát na hygienická a metodická pravidla a doporučení. V příloze naleznete přehled opatření, která zasáhnou do chodu školy, a pravidla, kterými se musí všichni žáci řídit.
 
Pro žáky 1. ročníků
  • Adaptační kurz se letošní rok nekoná!
Pro všechny žáky
  • Žáci oborů elektrotechnika, IT - programování a hardware, IT - grafika a webdesign, telekomunikace a průmyslová automatizace začínají 1. září v budově na Karla IV. 13
  • Žáci oborů mechanik elektrotechnik, elektrikář, elektromechanik pro zařízení a přístroje a provozní elektrotechnika začínají 1. září v areálu Do Nového.
Soubory ke stažení:

V podzimním zkušebním období se písemné zkoušky společné části konají spádových školách. Škola, ve které bude žák písemné zkoušky společné části konat, je uvedena na pozvánce k maturitní zkoušce.

 

Termín konání didaktických testů a písemných prací naleznete i na stránkách Cermatu - https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

Žákům se učebny otevřou vždy 30 minut před časem zkoušky.

 

Matematika - povolené pomůcky - https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/matematika/povolene-pomucky

V první řadě jsou to matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno), rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu...

Kontrola povolených pomůcek proběhne na místě tj. v přiřazené učebně pro zkoušku - dostavte se proto na zkoušku o 15 minut dříve než je plánován začátek zkoušky - tj. v 11:45.

 

Hygienické požadavky - viz https://www.msmt.cz/file/53629/

Od žáků se při příchodu do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 

 

 

 

1. S platností od 4. 9. 2020 nařizuji povinné nošení ochranného prostředku dýchacích cest (roušky) ve všech společných prostorách školy, tedy na chodbách, toaletách, v kantýně, ve studovně apod.

2. Toto nařízení platí pro všechny žáky, studenty, zaměstnance a návštěvy.

3. Toto nařízení je součástí preventivních opatření proti šíření nemoci Covid-19.

4. Toto nařízení platí do odvolání.

 

V Pardubicích 3. 9. 2020

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy

Soubory ke stažení:
Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
jsme velmi rádi, že se Vaše děti rozhodly studovat na SPŠE a VOŠ Pardubice. V přiloženém dokumentu naleznete všechny důležité informace pro začínající žáky.
Velmi důležitý je vstupní dotazník (viz odkaz níže), vyplňte ho, prosím, do 15. července 2020.
 

Přihlášky přijímáme do 11. září 2020, součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře a potvrzené známky z předchozího nejvyššího dosaženého vzdělání.

3. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2020/2021

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2020/2021

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín třetího kola přijímacího řízení proběhne dne 14. září 2020, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 7. 9. 2020 (prosím uveďte v přihlášce, že podáváte přihlášku do 3. kola).

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení. Pokud ukončení SŠ složením maturitní zkoušky proběhne až v podzimním termínu a do přijímacího řízení, tj. 14. 9. 2020 nebude střední škola vydávat maturitní vysvědčení, bude možno maturitní vysvědčení doložit do 7 KD ode dne přijímacího řízení.

Další kolo přijímacího řízení bude probíhat v závislosti na počtu přijatých uchazečů v předcházejících kolech a po zápisu do 1. ročníku dne 1. září 2020. Předpokládá se, že konání 4. kola proběhne ještě na konci září 2020.  O dalším termínu přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy. Přihlášení uchazeči budou o přijímacím řízení informování písemně.

Další informace o přijímacím řízení a studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ.

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

4. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2020/2021

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2020/2021

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín čtvrtého kola přijímacího řízení proběhne dne 25. září 2020, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 16. 9. 2020 (prosím uveďte v přihlášce, že podáváte přihlášku do 4. kola).

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení. 

Přihlášení uchazeči budou o přijímacím řízení informování písemně.

Další informace o přijímacím řízení a studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ.

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

 

   

nahoru