Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na září 2021

Vážení rodiče našich budoucích žáků,

na základě metodického doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství o preventivních opatřeních před šířením nemoci Covid-19 jsme se rozhodli zrušit slavnostní zahájení studia na naší škole, které mělo proběhnout dne 1. 9. 2021 v Domě hudby. S ostatními plánovanými akcemi (adaptační kurz) počítáme a věřím, že i průběh výuky bude v letošním roce převážně prezenční.

S pozdravem

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

V podzimním zkušebním období se písemné zkoušky společné části konají spádových školách. Škola, ve které bude žák písemné zkoušky společné části konat, je uvedena na pozvánce k maturitní zkoušce.

 

Termín konání didaktických testů a písemných prací naleznete i na stránkách Cermatu - https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Žákům se učebny otevřou vždy 30 minut před časem zkoušky.

Nezapomeňte si vzít průkaz totožnosti.

 

Matematika - povolené pomůcky - https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika/povolene-pomucky

V první řadě jsou to matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno), rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu...

Kontrola povolených pomůcek proběhne na místě tj. v přiřazené učebně pro zkoušku - dostavte se proto na zkoušku o 15 minut dříve než je plánován začátek zkoušky.

Informace k profilové maturitní zkoušce v termínu podzim 2021

Ústní maturitní zkoušky z profilových předmětů (náhradní, opravné) proběhnou v pátek 3. září 2021. Časový harmonogram pro daný den bude zpracován příští týden.

Termín odevzdání maturitního projektu pro obhajobu je 25. srpna 2021 do 15 hodin. Maturitní projekt (dokumentace + "výrobek") se odevzdává vedoucímu maturitního projektu. Je vhodné si přesný čas domluvit s vedoucím maturitního projektu - nejlépe mailem.
Kdo potřebuje k mat. projektu nahrávat soubory na školní maturitní server - server bude přístupný od pátku 20. srpna 2021.
Kdo bude potřebovat dokumentaci tisknout ve škole - lze ve školní knihovně. Je vhodné si termín domluvit s pí. Ptáčkovou.

 

4. kolo přijímacího řízení ke studiu na VOŠ pro školní rok 2021/2022

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2021/2022

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín čtvrtého kola přijímacího řízení proběhne dne 20. září 2021, řádně vyplněné přihlášky je třeba doručit do školy nejpozději do 9. 9. 2021.

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutné přinést ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud nebude zaslána současně s přihláškou. 

Přihlášení uchazeči budou o přijímacím řízení informování písemně dopisem.

Další informace o přijímacím řízení a studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ.

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

Dne 27.9.2021 bude kancelář školy uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

nahoru