Články

Srovnávací testy z matematiky za 2. pololetí

úterý 7. 6. 2022 v 0

Informace o srovnávacích testech

Srovnávací testy – vyhodnocení

Dne 7. 6. 2022 proběhly na naší škole srovnávací testy z matematiky pro žáky 1. – 3. ročníků oborů M. Testů se celkem zúčastnilo 511 žáků ze 23 tříd. Úlohy byly v každém ročníku v souladu s výstupy ze ŠVP a mapovaly témata druhého pololetí.

  1. ročníky

Test byl tematicky zaměřen na lineární a kvadratickou problematiku.

Třída

Počet žáků

Body

Průměr bodů

Úspěšnost

1. A

9

77

8,56

42,78

1. B

23

275

11,96

59,78

1. D

25

324

12,96

64,80

1. E

20

180

9,00

45,00

1. F

27

219

8,11

40,56

1. G

24

185

7,71

38,54

1. H

9

76

8,44

42,22

1. I

25

235

9,40

47,00

1. J

11

158

14,36

71,82

Celkem

173

1729

9,99

49,97

 

  1. ročníky

Test byl tvořen úlohami z funkcí (lineární lomená, exponenciální a logaritmická) a planimetrie (trojúhelník).

Třída

Počet žáků

Body

Průměr bodů

Úspěšnost

2. A

18

166

9,22

51,23

2. B

18

150

8,33

46,30

2. D

27

256

9,48

52,67

2. E

24

223

9,29

51,62

2. G

25

138

5,52

30,67

2. H

24

162

6,75

37,50

2. I

16

98

6,13

34,03

Celkem

152

1193

7,85

43,60

 


 

  1. ročníky

Test prověřoval znalosti z diferenciálního a integrálního počtu.

Třída

Počet žáků

Body

Průměr bodů

Úspěšnost

3. A

15

252

16,80

60,00

3. B

22

387

17,59

62,82

3. D

22

444

20,18

72,08

3. E

25

464

18,56

66,29

3. G

26

220

8,46

30,22

3. H

15

166

11,07

39,52

3. I

19

316

16,63

59,40

Celkem

144

2249

15,62

55,78

 

Závěr

Ročník

Počet žáků

Úspěšnost

Nepsalo

Max bodů

1.

198

49,97

25

4

2.

164

43,60

12

1

3.

149

55,78

5

8

 

 Z výsledků testů je stále vidět vliv distanční výuky, která probíhala ve znatelné míře v posledních dvou letech. Třetí ročníky mají velmi dobré znalosti a žáci jsou plně adaptováni na studium na střední škole. Obsah testu byl nejnáročnější. O to více potěší skutečnost, jak se s úlohami většina tříd úspěšně vypořádala. Žáci dokážou úspěšně využít tabulky, kalkulačky v kombinaci se svými znalostmi.  Mezi nejlepší a nejslabší třídou je velký rozestup v úspěšnosti. Ten je způsoben zejména vybraným zaměřením, kde má studium matematiky jiné priority u graficky zaměřených žáků. U prvních ročníků 3 třídy znatelně odskočily zbytku tříd. Je znát, že někteří žáci stále ještě nejsou plně aklimatizováni na středoškolské vzdělávání. Obsah výuky je širší, příklady komplexnější, je kladen větší důraz na čtenářskou gramotnosti a správné pochopení zadaní.  Mnozí žáci podceňují pravidelnou domácí přípravu na výuku včetně systematického propočítání příkladů ze sbírek. To se projevuje i tím, že nestihnou vypočítat některé příklady. Přitom jiní žáci přiznávají, že času byl dostatek. Druhé ročníky jsou na tom velmi podobně. Celkově dosažená úspěšnost je však nejnižší. To mohlo způsobit i to, že základem testu bylo učivo z funkcí, které není u žáků příliš oblíbené. Navíc planimetrie patří v posledních letech k překvapivě náročným pasážím matematiky.

 Srovnávací testy umožňují vyučujícím matematiky i žákům získat jednotnou zpětnou vazbu o aktuálních znalostech za 2. pololetí. Žáci si zvykají na kombinaci uzavřených i otevřených úloh již od 1. ročníku, která je podobná maturitním testům společné části maturitní zkoušky z matematiky. To by se mělo pozitivně projevit u žáků 4. ročníků, kteří často volí matematiku jako součást své maturitní zkoušky. K přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na VŠ jim může pomoci i volitelný předmět cvičení z matematiky, který se vyučuje ve 4. ročníku. Závěrem děkuji všem kolegům, kteří testy vymysleli, graficky upravili, zadávali, pomáhali vše organizovat a v krátkém čase úlohy opravili.

21. 6. 2022   Mgr. Robert Venzara

Další články, které by vás mohly také zajímat

Ceny skupiny ČEZ předány

V úterý 8. 6. 2022 proběhlo v Sukově síni Domu hudby slavnostní předání maturitních vysvědčení letošním absolventům.

Součástí předání vysvědčení bylo rovněž vyhlášení celkových výsledků motivačního programu "Prokopa Diviše". Za přítomnosti zástupců ČEZ Distribuce, náměstka primátora Petra Kvaše a ředitele školy byla mezi 9 vyhodnocených žáků rozdělena částka 102 000,- Kč. Žáci byli vybrání ze 2. - 4. ročníků ...

Exkurze do Litoměřic a Terezína

Ve dnech 31. 5. a 9. 6. absolvovali žáci prvních ročníků exkurzi do severočeských měst Litoměřic a Terezína.

Z Pardubic vyjeli autobusem o půl osmé. V Litoměřicích navštívili Severočeskou galerii výtvarného umění, kde pod dozorem ochotných průvodkyň vyplňovali pracovní listy, zaměřené na gotické umění severních Čech ve 13. až 16. století. V době rozchodu si pomocí papírového plánku města prohlédli historické památky v blízkosti ...

Výjezd do Litvy

Výjezd do Litvy v rámci projektu Erasmus +

Výjezd do Litvy Ve dnech od 29. 5. do 4. 6. proběhla v rámci projektu Erasmus + návštěva litevské školy Kaunas Information Technology School. Zúčastnění učitelé odletěli z Prahy do Viliniusu okolo desáté hodiny. Následně se přesunuli do Kaunasu, kde se také ubytovali. Potom si prohlédli školní prostředí, zaměřené na výpočetní techniku. V následujících dnech docházeli společně s učiteli ...