Články

PROJEKT 3D TECHNIQUES

pátek 9. 12. - pondělí 19. 12. 2016 v 0

Studijní aktivita projektu 3D techniques ve švédské škole Fenix financovaná EU ERASMUS KA2

Program studijní aktivity (Learning/teaching/training activity) byl zaměřený na plnění úkolů projektu 3D Techniky a výměnu zkušeností z práce s uvedenými technikami mezi partnery projektu – delegací ze slovenského Prešova a švédským týmem. Významné bylo i seznámení s činností a vybavením školy, poznání okolí Vaggerydu, kultury a přírody jižní části Švédska.
Aktivity se zúčastnilo 8 žáků školy ze 3. a 4. ročníků, kteří ovládají znalosti programu 3D modelování i práci s 3D tiskárnou, umí vytvářet kvalitní webové stránky, komunikovat v angličtině včetně používání odborné terminologie.


3D TECHNIKY
Účastníci se učili modelovat pod vedením švédského učitele v programu Solidwork. Jejich úkolem bylo vytvořit perníkovou chaloupku – jeden ze symbolů švédských Vánoc. Úkol žáci zvládli, jenom perník nebyl příliš rozeznatelný. Všechny zaujala precizní funkce tiskárny MK2 UTIMAKER, která je využívaná ve vyučování Fenixu.
Důležité byly prezentace a diskuse účastníků, které umožnily výměnu zkušeností z používání 3D programů a tiskárny.
Češi J. Kobera a J. Kočka názorně předvedli modelování v programu 3DS Max, Švédi Solid work a Slováci Inventor. A. Přibylová vysvětlila modelování, které je vyučováno v odborných hodinách SPŠE.
Zdařilá byla prezentace F. Svědiroha a M. Holmese o stavbě a funkci tiskárny Prusa i3, kterou budou partneři projektu sestavovat během aktivity na Slovensku.
E. Kutichová předvedla návrh webu, na kterém budou publikovány školní pomůcky vytvořené v 3DT.
Učitelé se vzájemně informovali o používaných metodách 3DT a zjistili, že používají téměř shodné metody.


STÍNOVÁNÍ VE VYUČOVACÍCH HODINÁCH
Učitelé i žáci se zúčastnili vyučovacích hodin programování C++Arduino, biologie o funkci DNA, angličtiny s vyučováním literárních textů a matematiky. Žáci zjistili, že výkladu rozumí. Líbilo se jim programování, názorné pokusy v biologii i dobrá znalost AJ švédských žáků. Jenom matematika se jim zdála méně náročná.


SEZNAMOVÁNÍ S KULTUROU, PŘÍRODOU
Žáci školy se sešli ve velké aule, kde jim každý partner předvedl prezentaci o své zemi (ČR  - D. Odvárka), městě a škole (ČR - T. Pokorný) Každá prezentace byla sledována se zaujetím.
K největším zážitkům patřila účast na oslavách dne Sv. Lucie v nejstarším kamenném kostele, kde žákyně v tradičních krojích krásně zazpívaly pro svoje spolužáky vánoční písně.
Na účastníky zapůsobila i architektura školy a moderní vybavení učeben. Zaujaly prosklené třídy i střechy prosvětlující budovu. Velká tělocvična je využívána i jako kulturní sál pro místní občany. Škola používá moderně vybavené dílny pro vyučování práce se dřevem a kovem.
Součástí exkurze v okolí Vaggerydu bylo seznámení s lesnatou krajinou s rašeliništi a jezery i vesnickým koloritem, který tvoří červené dřevěné domky s pastvinami pro koně a dobytek.
V okolí prosperuje množství firem vyrábějících nábytek. Výrobky nejúspěšnější z nich, krásně vybavené byty, oceněné na mezinárodních výstavách, bychom si přáli mít ve svých domovech. (http://swedese.com/)
Účastníky zaujalo i nejstarší sídlo vojenské posádky, hřiště pro vozatajské závody Vaggerydstravet - “travbana a The icefield pro hru Bandy. (Švédové vyhráli světový šampionát jedenáctkrát.)
Překvapením byl výlet do Goteborgu, kde jsme nestačili fotografovat nádherně osvětlené oddychové centrum Liseberg znázorňující švédské vánoční tradice. Vynikající bylo baletní vystoupení švédského souboru na bruslích.
Rodiny, které ubytovaly naše žáky, jim věnovaly přátelskou péči, umožnily jim i prohlídku města Jönköping, večeři v restauraci s vánočním švédským stolem, shlédnutí filmů i další zájmové činnosti.
Závěrem lze říci, že si účastníci významně obohatili svoje odborné i všeobecné znalosti včetně zdokonalení angličtiny, která je komunikativním jazykem projektu.
Projekt bude pokračovat do roku 2018. Nejbližším úkolem bude zpracovat videa o švédské škole, jejím okolí i dalších cenné poznatky a seznámit s nimi co nejvíce žáků školy.
Do budoucna ti účastníci projektu, kteří si dobře osvojí odborné i jazykové znalosti, budou mít možnost setkat se s partnery na Slovensku, znovu ve Švédsku a závěrečné setkání se uskuteční na naší škole asi v březnu 2018.
Jana Binarová, koordinátor


10. VÝROČÍ SPOLUPRÁCE FENIX KULTUR-OCH KUNSKAPSCENTRUMA SPŠE PARDUBICE
SPŠE a švédská škola Fenix mohou slavit 10. výročí vzájemných kontaktů. V průběhu uplynulých let se žáci i učitelé setkávali na různých akcích a vytvářeli projekty, jakými byl SWECZ – Student Web Communication Zone financovaný kanceláří krajského hejtmana. Čeští studenti se také aktivně zúčastnili mezinárodní konference pořádané Fenixem. Podařilo se úspěšně dokončit projekt School Electronic News (www.schoolelectronicnews.eu) financovaný EU Leonardo Da Vinci. V loňském roce se 6 českých učitelů zúčastnilo stínování ve vyučování švédských partnerů v rámci Výzvy 56 MŠ. V současné době obě školy společně s prešovskou plní úkoly projektu 3D Techniky financované EU Erasmus KA2, Školní strategická partnerství.
Vzájemné kontakty obohacují odborné i všeobecné znalosti partnerů, přispívají k prohlubování jazykových dovedností. Vzájemná osobní přátelství navázaná v průběhu setkání pokračují i v následujících letech.
Střední škola Fenix je situovaná v městečku Vaggeryd, vzdáleného kolem 20 km od Jonkopinku. Poskytuje vzdělávání asi 300 švédských žáků a 300 emigrantům. Fenix připravuje studenty pro studium na vysokých školách v oborech technika, přírodní vědy, sociální vědy a ekonomika. Dále si studenti mohou vybrat studium průmyslu, elektřiny, péči o děti, péči o zdraví a obchodní zaměření. Po studiu uvedených oborů mohou pokračovat na univerzitě a nebo nastoupit do příslušného pracovního odvětví. Škola otevírá kurzy pro děti vyžadující zvláštní péči a zajišťuje vyučování švédštiny pro emigranty. Všichni studenti absolvují podnikatelský kurz a získají příležitost otevřít si vlastní firmu pod názvem UF. Škola nabízí kurzy – hodiny navíc v předmětech matematika, fyzika, chemie, švédština a angličtina.  
Vyučování je založené na řešení problémových úkolů, zpracování projektů a samostudiu.  Celkový režim školy je méně přísný než český. Rozvrh je rozdělený do 1,5 hodinových bloků s půlhodinovými přestávkami včetně oběda, který studentům zadarmo nabízí školní samoobslužná jídelna se dvěma jídly a zeleninovými saláty.
Po vyučování poskytují učitelé žákům extra hodiny zaměřené na nadstavbové rozvíjení znalostí anebo doplňování vědomostí.
Pro nás je přínosem i poznávání této severské země, která se od české liší velkou péčí o životní prostředí, skromnějším způsobem života, který není založený na soutěživém konzumu zboží. V zemi je přísně regulovaná i konzumace alkoholu, který nelze běžně nakupovat. Švédská kultura zřejmě vyrůstá ze střídmých zásad protestantismu.
V závěru je nutné uvést, že obvyklá tvrzení o švédské uzavřené povaze nemusí být pravdivá. Setkávali jsme se s ochotou a pomocí od náhodných chodců, řidičů, zaměstnanců. Především naši školní přátelé se o nás dobře starali, snažili se nám umožnit poznání švédských zajímavostí. Žáci byli vždycky ubytování v rodinách, které o ně příkladně pečovaly.
Přejeme si, aby naše spolupráce pokračovala a aby žáci obou škol měli i nadále příležitost ke vzájemnému poznání.

Jana Binarová

5. 1. 2017   Ing. Zdeněk Cach

Další články, které by vás mohly také zajímat

Adventní zájezd do Drážďan

Je již tradicí, že na naší škole připadne na jeden z prosincových dnů zájezd do Drážďan.

Tento rok nebyl výjimkou, a tak 15. prosince vyjel plný autobus studentů od budovy Ideonu. Klidnou a pohodovou cestu obohatila o zajímavé informace paní průvodkyně. Dozvěděli jsme se vše o tom, jak Drážďany vznikly, o bombardování 13. a 14. února 1945, ale i o navrácení do jejich krásy podle původních plánů a zachovaných fotografií. Kolem desáté ...

Slet havranů již po patnácté

V úterý 27. března proběhl v Pardubicích již 15. ročník soutěže v anglické recitaci a zpěvu.

„Edgar Allan Poe´s Raven“ a 7. ročník soutěže v německé recitaci a zpěvu „Rabe Ralph von Christian Morgenstern“. Soutěžící v hudebních kategoriích tentokrát vystupovali v Divadle 29, protože prostory na radnici se momentálně opravují. Porota se mohla radovat ze skvělých výkonů, udělila proto i několik druhých ...

Naši studenti se účastní soutěže pod záštitou ESA

Máme šestičlenný tým Project SkyFall a tento rok se účastníme mezinárodní soutěže pod záštitou Evropské kosmické agentury. Naším cílem je sestavit funkční satelit a probojovat se s ním až do Evropského finále.

Jak postupujeme v plnění našeho cíle se dozvíte na našem instagramovém profilu „the_project_skyfall“. V tomto článku se dočtete o tom, co je to CanSat, jak vypadá národní finále a kdo za naším projektem stojí. Co ...